Analiza uwarunkowań rozwoju turystyki na obszarze Doliny Baryczy : Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju turystyki
min

Klimat

13 października 2012

Region Doliny Baryczy leży w strefie klimatów umiarkowanych przejściowych, z przewagą mas powietrza polarno – morskiego.

Region ten jest jednak chłodniejszy niż leżący na południe od Wzgórz Trzebnickich region nadodrzański (Ranoszek E., Ranoszek W., 1994). Średnia roczna temperatura przekracza 7,7°C, średnia temperatura stycznia wynosi -1°C, a lipca 19°C, okres wegetacyjny wynosi 217 dni. Od tym względem obszar ten, jak cały region południowo – zachodni jest uprzywilejowany w stosunku do reszty kraju.
Średni roczny opad normalny w dolinie Baryczy wynosi około 600 mm, czyli na poziomie średniego dla Polski. Warunki klimatyczne sprzyjają zatem rozwojowi turystyki przez cały rok.