Analiza uwarunkowań rozwoju turystyki na obszarze Doliny Baryczy : Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju turystyki
min

Zróżnicowanie fauny

(uzupełnić o dane z inwentaryzacji)

13 października 2012

Osobliwością regionu jest ornitofauna. Stwierdzono tu występowanie aż 277 gatunków ptaków, w tym 169 lęgowych. Większość z nich gniazduje w rezerwacie ornitologicznym „Stawy Milickie”.