Analiza uwarunkowań rozwoju turystyki na obszarze Doliny Baryczy : Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju turystyki
min

Sieć hydrograficzna

13 października 2012

Największą rzeką w regionie jest Barycz, która jest jednocześnie najdłuższym, prawobrzeżnym dopływem Odry. Jej długość wynosi 138,5 km, dorzecze rozciąga się na powierzchni 5534,5 km2 (Atlas Hydrograficzny Polski). Dorzecze charakteryzuje się wyraźną asymetrią, przy czym jego lewa część jest bardziej rozwinięta. Źródła Baryczy znajdują się na wysokości 126 m. n. p. m. na wschód od Odolanowa.

Jest to typowa rzeka nizinna, o niewielkim spadku (0,37/1000m), co pozwoliło na budowę licznych zbiorników wodnych. Średni roczny przepływ wynosi 27,5 m3/s, przy minimalnym przepływie 2,9 m3/s, a maksymalnym 295 m3/s w okresie wiosennym (Walczak, 1970). Do największych lewych dopływów Baryczy należą: Złotnica, Polska Woda, Młyńska Woda, Prądnia i Sąsiecznica. Najdłuższe prawe dopływy to: Kuroch, Czarna Woda, Orla oraz Kopanica.

Charakterystycznym elementem Doliny Baryczy jest obecność licznych stawów hodowlanych. Większość stawów o łącznej powierzchni ponad 6000 ha pozostaje w zarządzie Państwowego Zakładu Budżetowego ”Stawy Milickie" z siedzibą w Rudzie Sułowskiej (Program..., 2006). Zakład składa się z pięciu gospodarstw rybackich w kompleksach stawów: Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia i Krośnice. Jedne z większych stawów znajdują się w kompleksie Radziądz (Stary Staw o powierzchni 300 ha), Ruda Sułowska (Mewi Duży Staw 283 ha). Jednak największy w dolinie Baryczy zwarty zespół stawów, składający się z 31 dużych zbiorników to kompleks Stawno. Zajmuje powierzchnię 1737 ha. Tu największym zbiornikiem jest Grabownica - 283 ha.