Analiza uwarunkowań rozwoju turystyki na obszarze Doliny Baryczy : Zagospodarowanie turystyczne
  • Ryc. 10
  • min
min

Baza gastronomiczna

13 października 2012

Na obszarze szesnastu gmin „Doliny Baryczy” zidentyfikowano 30 obiektów świadczących usługi gastronomiczne poza analizowanymi obiektami bazy noclegowej (Załącznik 6.).
Najwięcej obiektów znajduje się w Miliczu (17), Twardogórze (9), Cieszkowie (4) oraz Żmigrodzie (4) (Ryc. 10).

Generalnie baza ta jest bardzo uboga, mało zróżnicowana, w strukturze przeważają bary, zasadniczo niewiele jest obiektów wyższych kategorii. W kontekście rozwoju turystyki należy podjąć kroki do rozszerzenie liczby i zakresu oferowanych przez nie usług.