Metodyka strefowania działalności turystycznej na obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy : Etap 1: Wyznaczenie kryteriów (...)
min

wprowadzenie

13 października 2012

W opracowaniu wyznaczono strefy intensywności rozwoju funkcji turystycznych w obrębie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. Proces planowania przebiegał w trzech etapach:
1 Etap: Wyznaczenie kryteriów diagnostycznych dla identyfikacji stref użytkowania turystycznego,
2 Etap: Wyznaczenie zasięgu przestrzennego stref użytkowania turystycznego,
3 Etap: Określenie rodzajów i form turystyki dla każdej ze stref,
4 Etap: Wypracowanie zasad udostępniania w celach turystycznych obszarów o najcenniejszych walorach środowiskowych tj. rezerwatów przyrody.