Strefy działalności turystyczne w Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy : Wprowadzenie
  • Ryc. 12
  • min
  • Tbl. 1.
  • min
min

Wprowadzenie

13 października 2012

Biorąc pod uwagę kryteria diagnostyczne wyznaczono trzy podstawowe strefy dostępności dla ruchu turystycznego (Ryc. 12.):
1. Strefa ekstensywnego użytkowania turystycznego – obejmuje najbardziej cenne przyrodniczo obszary tj. części rezerwatów, torfowiska, łąki rajgrasowe, łęgi, w lasach okolice gatunków strefowych
2. Strefa skoncentrowanego użytkowania
2a. Strefa wyłączona z twardej infrastruktury i masowego użytkowania,
2b. Strefa z możliwością rozbudowy drobnej bazy turystycznej (noclegowej, gastronomicznej, specjalistycznej) (2B) – obejmuje stawy poza rezerwatem, części rezerwatu, które obecnie są zagospodarowane
3. Strefa z dostępem wolnym, strefa osadnictwa wypoczynkowego

Tab.1. Strefy zagospodarowania turystycznego wg rodzajów turystyki w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy.