Strefy działalności turystyczne w Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy : Strefa ekstensywnego użytkowania
  • Ryc. 5.
  • min
min

Formy udostępniania w celach turystycznych, rekreacyjnych i sportowych

(Plan ochrony, 2008).

13 października 2012

Rezerwat powinien być dostępny dla turystów z pewnymi ograniczeniami.

Dzięki dużemu obszarowi istnieje możliwość zapewnienia celów ochrony przyrody w rezerwacie przy jednoczesnym dopuszczeniu, pod różnymi rygorami, w wybranych miejscach niektórych form turystyki. Najbardziej pożądane (dopuszczalne) są wszelkie formy turystyki poznawczej i przyrodniczej (np. bird - watching) oraz aktywnej - turystyka piesza oraz rowerowa, konna i kajakowa (na Baryczy).

Obecnie turystyka w rezerwacie może odbywać się, z małymi wyjątkami, tylko na wyznaczonych szlakach i ścieżkach oraz po drogach publicznych. Na nich zlokalizowano kilka punktów obserwacyjno – widokowych. Można tu wymienić choćby Staw Stary (punkt obserwacyjny na pn-zach brzegu stawu, dobry widok na wysepki trzcinowe), Staw Jeleni III (punkt obserwacyjny na pd. – wsch. brzegu stawu, przy tzw. szwedzkiej drodze), Staw Mewi Duży (punkt obserwacyjny na pn brzegu stawu, z dobrym widokiem na liczne szuwary), Staw Słoneczny Górny (punkt obserwacyjny na wsch brzegu stawu, z grobli) czy też Staw Grabownica (punkt obserwacyjny z pn-zach brzegu na licznie występujące wysepki trzcinowe).

Na niektórych trasach prowadzących w głąb rezerwatu mogą zostać utworzone ścieżki edukacyjne, które mogą być dostępne tylko z przewodnikiem. Park Krajobrazowy powinien wyznaczyć kilka osób, które po przeszkoleniu (np. przez pracowników stacji ornitologiczne, organizacje pozarządowe itp.) będą oprowadzać zorganizowane grupy po rezerwacie. Jednocześnie będą odpowiedzialne za właściwe zachowanie się wycieczki w rezerwacie.
W związku z dużym zainteresowaniem rezerwatem turystów indywidualnych, należy wyznaczyć trasy dostępne dla nich bez przewodnika.

Przy wejściu do rezerwatu należy postawić tablicę informująca o rezerwacie oraz ograniczeniach jakie obowiązują na jego terenie.Rezerwat mógłby być szerzej udostępniony dla grup zorganizowanych z przewodnikiem odpowiedzialnym za przestrzeganie przez grupę porządku obowiązującego w rezerwacie. Warunki udostępnienia rezerwatu oraz wyznaczenie tras zwiedzania dla grup zorganizowanych powinno być uzgodnione między odpowiednimi władzami właściwych gmin (Milicz, Żmigród) i ochrony przyrody np w formie wydawanych rocznych pozwoleń na wstęp określonej liczby grup zoorganizowanych z przeszkolonym przewodnikiem.