Strefy działalności turystyczne w Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy : Strefa ekstensywnego użytkowania
min

Niedopuszczalne sposoby aktywności turystycznej

Rezerwat zasadniczo nie posiada predyspozycji do rekreacji i uprawiania sportów.

13 października 2012


- Wędkarstwo (amatorski połów ryb)
Obszar Stawów rezerwatowych nie jest udostępniony dla wędkarstwa amatorskiego, a jedynie służy celom hodowlanym. Dopuszcza się natomiast możliwość wędkowania na rzekach poza granicami rezerwatu. Dla wędkarzy wyznaczono łowisko komercyjne w Rudzie Sułowskiej. Wobec dość dużego zainteresowania tego typu rekreacją można zwiększyć ilość łowisk. Przeznaczyć na nie można niewielkie stawy, siedliskowo przypominające baseny, leżące na skraju rezerwatu:
- w Radziądzu – stawy Nasienne lub Stary A i B,
- w Stawnie – odtworzyć ewentualnie dawny staw, obecnie zarośnięty samosiewem olchowym, między osadą Stawno a stawem Przelotnym.
- Uprawiania sportów wodnych i lotniczych
Stawy ze względów hodowlanych i będąc jednocześnie siedliskami ptaków (również ze względów sanitarnych) nie mogą zostać udostępnione jako miejsca kąpieli, żeglowania itp. W szczególności niepożądane jest uprawiania sportów wodnych takich jak: pływanie łodziami (szczególnie tymi generującymi hałas). Tego rodzaju rekreację, z dodatkowymi uwarunkowaniami, można by ewentualnie rozważyć na niektórych stawach po zakończeniu sezonu lęgowego (najwcześniej od 15 lipca) np. na stawie Jamnik Dolny, Grabówka Duża, Słoneczny Dolny i uznać za dopuszczalne poruszanie się w celach edukacyjnych po stawach łodziami nie generującymi hałasu (np. solarne, z napędem elektrycznym) z przeszkoloną obsługą (przewodnikiem) i w wyznaczonych miejscach i czasie (do uzgodnienia z Konserwatorem Przyrody).
Nie dopuszcza się uprawiania sportów generujących hałas i innych, które mogą powodować płoszenie ptaków, jak: paralotniarstwo, lotniarstwo, spadochroniarstwo, modelarstwo lotnicze itp. Możliwe jest baloniarstwo.

- Myślistwo i łowiectwo
Nie dopuszcza się.