Strefy działalności turystyczne w Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy : Strefa z dostępem wolnym, (...)
min

W gminie Milicz:

13 października 2012

- południowe obszary otaczające rezerwat Stawy Milickie, Kompleks Stawno – w przyszłości należy wzmacniać rolę miejscowości tu położonych (Sławoszowie, Duchowo, Niesułowice, Wąbnice) jako zaplecze noclegowe, gastronomiczne. Obecnie są to obszary o dosyć dobrej dostępności komunikacyjnej, przebiegają tutaj zielony, niebieski i czerwony szlak pieszy oraz czarny szlak rowerowy. Należy również zainwestować w infrastrukturę specjalistyczną do rozwoju turystyki.

- północno-zachodnie otoczenie Milicza – w przyszłości kontynuacja szlaku konnego ze Starego Piękocina przez Rudę Sułowską na kompleks Ruda Sułowska i dalej na kompleks Radziądz.

- Milicz – zaplecze bazy gastronomicznej i noclegowej największe i najważniejsze w regionie Doliny Baryczy. Jest to centrum, zaplecze i baza wypadowa do Rezerwatu Stawy Milickie kompleks Stawno. Najlepiej rozwinięta baza towarzysząca w postaci istniejących szlaków pieszych (czerwony, niebieski, czarny), rowerowych (szlak rowerowy Doliny Baryczy), kajakowy.
Wskazane dalsze inwestycje w elementy zagospodarowania turystycznego (szczególnie baza noclegowa i gastronomiczna) zwłaszcza o wysokim standardzie, centrum konferencyjne do rozwoju turystyki biznesowej.

- Koszowo – baza wypadowa przy szlaku rowerowym Doliny Baryczy

- Postolin – potencjalne zaplecze bazy noclegowej i gastronomicznej dla turystów odwiedzających gminę Milicz, obok czerwonego szlaku pieszego oraz szlaku rowerowego Doliny Baryczy, największe atrakcje to ruiny dworu, a także klasycystyczny Pałac Saliszów.

- Ruda Sułowska miejscowość położona na czerwonym szlaku pieszym oraz szlaku rowerowym Doliny Baryczy. Do największych atrakcji miejscowości należy zespół folwarczny i młyn „Żabi Róg”. Jest to oryginalne wiejskie centrum kultury, w którym organizowane są koncerty oraz wystawy. Ponadto znajduje się tu niewielkie muzeum gromadzące unikalny sprzęt gospodarstwa domowego sprzed stu lat oraz rodzinne przedwojenne zdjęcia przedstawiające Sułów i okoliczne stawy.
Miejscowość posiada dosyć dobrze rozwiniętą bazę towarzyszącą, która jednak powinna być dalej rozwijana w najbliższych latach. Istnieje możliwość zorganizowania imprez przy ognisku.

- Wzgórza Krośnickie, Lasy Milickie – praktycznie niezagospodarowane turystycznie, jedynie w części pokryte szlakiem konnym i zielonym pieszym, możliwość rozwoju turystyki pieszej, rowerowej a także zbiorów owoców runa leśnego.

- Sułów – baza wypadowa do Rezerwatu Stawy Milickie kompleks Ruda Sułowska, Radziądz i Jamnik, a także nad rzekę Barycz. Miejscowość z relatywnie dobrym zagospodarowaniem turystycznym, położona na czerwonym niebieskim szlaku pieszym, rowerowym szlaku Doliny Baryczy. Bardzo dobra dostępność szlaku kajakowego i konnego. Dosyć dobre zainwestowanie w bazę noclegowa i gastronomiczną oraz towarzyszącą (sprzęt turystyczny, miejsce na ognisko). Potencjalne miejsce do rozwoju turystyki biznesowej, pieszej, konnej, kajakowej. Do największych atrakcji turystycznych należą ruiny zamku Książąt Oleśnickich, barokowy pałac Burghansów, Kościół św. Piotra i Pawła z muru pruskiego.
Inwestycje: rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej, parking, plac zabaw w Sułowie.

- Szulmierz – praktycznie niezagospodarowany, położony na szlaku konnym i niebieskim pieszym, potencjalne zaplecze noclegowe dla turystów odwiedzających Rezerwat Stawy Milickie kompleks Ruda Sułowska.

- Słączno - praktycznie niezagospodarowany, położony na niebieskim szlaku pieszym, potencjalne zaplecze noclegowe dla turystów odwiedzających Rezerwat Stawy Milickie kompleks Ruda Sułowska.

- Węgrzynów - praktycznie niezagospodarowany, potencjalne zaplecze noclegowe dla turystów odwiedzających Rezerwat Stawy Milickie kompleks Ruda Sułowska.

- Staniec, Gondowa – niezagospodarowane.

Generalnie w gminie Milicz bardzo słabo zagospodarowane turystycznie są północne, zachodnie, południowo-wschodnie i południowe otocznie Milicza. Są to potencjalne miejscowości stanowiące bazę wypadową do atrakcji Stawów Milickich. Konieczne jest jednak zadbanie o ofertę uzupełniającą, wypracowanie konkretnego produktu turystycznego dla tego obszaru, a także inwestycje w elementy zagospodarowania turystycznego (baza noclegowa, gastronomiczna). Oprócz form turystyki przyjaznej środowisku warto zainwestować w rozwój turystyki biznesowej