Strefy działalności turystyczne w Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy : Strefa z dostępem wolnym, (...)
min

W gminie Sośnie

W gminie Sośnie większość obszarów znalazło się w strefie III. Istnieje, zatem bardzo duży potencjał do intensyfikacji rozwoju turystyki przez lepsze wykorzystanie istniejącego zagospodarowania turystycznego oraz inwestycje w nowe obiekty. W III strefie znalazły się następujące miejscowości

13 października 2012

- Możdzanów – potencjalna, bardzo dobra baza wypadowa do Rezerwatu Stawy Milickie Kompleks Potasznia, dosyć dobre zagospodarowanie turystyczne (niebieski szlak pieszy, czarny szlak rowerowy do Rezerwatu, w niedalekiej odległości czerwony szlak rowerowy). Dodatkowe atrakcje to przede wszystkim: kilka domów ze wstawkami z rudy darniowej, zagroda dzików, aleja lipowa, Dwór Myśliwski Lipskich, gospodarstwo rybackie Możdzanów.

- Bogdaj – miejscowość położona na czerwonym szlaku rowerowym, potencjalna baza wypadowa do Rezerwatu Stawy Milickie Kompleks Potasznia, planowany przebieg szlaku konnego. Dodatkowe atrakcje – kopalnia gazu, kościół ewangelicki Chrystusa Króla.

- Szklarka Śląska – miejscowość na czarnym szlaku rowerowym, atrakcje: dom z rudy darniowej, gniazda bocianie.

- Młynnik – niezagospodarowana turystycznie miejscowość, atrakcje: gniazda bocianów, leśniczówka Jenówka, niedaleko Mosia Góra (134 m n.p.m.), cmentarz poewangelicki.

- Janisławice – potencjalna baza wypadowa na stawy hodowlane (Jan, Olszak, Dolny, Górny, Spiek, Nowy, które zaliczone zostały do strefy IIA), dodatkowe atrakcje: liczne domy, fragmenty murów z rudy darniowej.

- Czesławice – niewielka wieś, niezagospodarowana turystycznie, potencjalna baza wypadowa na stawy hodowlane (Jan, Olszak, Dolny, Górny, Spiek, Nowy, które zaliczone zostały do strefy IIA), położone w niedalekiej odległości od niebieskiego szlaku pieszego. W przyszłości możliwości rozwoju agroturystyki.

- Sośnie – miejscowość o dobrej dostępności komunikacyjnej i dosyć dobrym zagospodarowaniu turystycznym, zwłaszcza w bazę towarzyszącą. Dużym atutem jest położenie na czarnym i czerwonym szlaku rowerowym, szlaku konnym Doliny Baryczy, w niedalekiej odległości kąpielisko. Na obszarze istnieje także ścieżka przyrodnicza „Moja Wola”. Dodatkowe atrakcje: Moja Wola – pałac księcia brunszwicko – oleśnickiego, gajówka Diergardtów, neoromański kościół Narodzenia NMP. W przyszłości rekomendowane inwestycje w bazę noclegową i gastronomiczną.

- Konradów i jego otoczenie – obszar okalający miejscowość to głównie lasy. Sama miejscowość posiada bardzo dobre położenie w pobliżu istniejącej sieci szlaków turystycznych: konnego Doliny Baryczy: niebieskiego pieszego prowadzącego do Rezerwatu Stawy Milickie kompleks Potasznia, czerwonego szlaku rowerowego. Wskazane dalsze inwestycje w bazę do rozwoju turystyki konnej i rowerowej (miejsca do odpoczynku podczas wycieczki, wraz z odpowiednią bazą gastronomiczną).

- Garki i otoczenie – miejscowość z dobrą dostępnością komunikacyjną (połączenie kolejowe), położona niedaleko Odolanowa, na niebieskim szlaku rowerowym. Potencjalna baza wypadowa na łąki odolanowskie (strefa IIA), dodatkowe atrakcje: muzeum etnograficzne. Otoczenie to przede wszystkim lasy, potencjalnie do zagospodarowania dla potrzeb turystyki pieszej.

- Boników – wieś praktycznie niezagospodarowana turystycznie, otoczenie to przede wszystkim lasy, potencjalnie do zagospodarowania dla potrzeb turystyki pieszej. Pozostałe atrakcje: gniazda bocianów.
- Raczyce – miejscowość może stać się potencjalną bazą wypadową na łąki odolanowskie i szlak kajakowy na Baryczy. Miejscowość położona na czerwonym szlaku rowerowym i rowerowym szlaku Doliny Baryczy.

- Nadstawki – miejscowość położona na szlaku konnym, niebieskim rowerowym oraz niebieskim pieszym. Potencjalna baza wypadowa na stawy, łąki odolanowskie i rozlewiska (strefa IIA). Dodatkowe atrakcje: gniazda bocianów.
Gmina