Strefy działalności turystyczne w Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy : Strefa z dostępem wolnym, (...)
min

W gmine Przygodzice:

13 października 2012

 

- Antonin i NW okolice– miejscowość o relatywnie dobrej dostępności komunikacyjnej (droga krajowa nr 11 i 25, połączenie kolejowe). Dobre zagospodarowanie turystyczne: niebieski i czerwony szlak pieszy, szlak konny, rowerowy Doliny Baryczy. Baza wypadowa do rezerwatu Wydymacz i pobliski kompleks stawów (strefa IIA). Dodatkowe atrakcje: Pałac myśliwski książąt Radziwiłłów, kaplica grobowa Radziwiłłów. Rekomendowane inwestycje w bazę noclegową i gastronomiczną dla turystyki biznesowej.

- Przygodziczki – Inwestycje - zagospodarowanie boiska - gril oraz placu zabaw przy świetlicy w Przygodziczkach. Rozwój zagospodarowania wg koncepcji tzw. wiosek tematycznych.