Strefy działalności turystyczne w Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy : Strefa z dostępem wolnym, (...)
min

W gmina Żmigród:

13 października 2012

 

- Żmigród i jego otoczenie– miejscowość z relatywnie dobrą dostępnością komunikacyjną (droga krajowa nr 5, połączenie kolejowe) oraz zagospodarowaniem turystycznym (czerwony, niebieski i zielony szlak pieszy, szlak rowerowy Doliny Baryczy, szlak kajakowy). Lokalne centrum usługowe, baza wypadowa do Rezerwatu Stawy Milickie kompleks Radziądz. Dodatkowe atrakcje: Kościół Św. Trójcy, ruiny Pałacu Hatzfeldtów.
Inwestycje: wytyczenie przebiegu i oznakowanie szlaku konnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (miejsca postojowe, stanice) ze Żmigrodu w kierunku Kompleksu Jamnik, kompleksu Radziądz.