Bibliografia : rozdz1
min

Bibliografia

13 października 2012

Kostrowcki A. S, 1981, Metoda określania odporności roślin na uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek wydeptania, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, no 139, Warszawa
Kostrowicki, 1970, Zastosowanie metod geobotanicznych w ocenie przydatności terenu dla potrzeb rekreacji i wypoczynku, Przegląd Geograficzny, T. 42, z. 2, Warszawa
Leśniak M., 2006, Uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarze Doliny Baryczy, PTPP pro Natura, Wrocław, 2006 (maszynopis)
Plan ochrony rezerwatu Stawy Milickie na lata 2008-2017, red. W. Jankowski, Wrocław, 2008, (maszynopis)
Sołowiej, 1987, Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, UAM. Poznań, ss. 154
Szczechowicz, 2005, Planowanie zagospodarowania rejonów turystycznych według zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego (na przykładzie Bieszczadów), Problemy Turystyki, No 1-2, Vol XXVIII, s. 26-37
Ważyński, 1991, Urządzenie i zagospodarowanie lasu dla potrzeb turystyki i rekreacji, Skryty AR Poznań, Poznań, ss. 92
Wioski tematyczne w Dolinie Baryczy, plan działania, DFE, PTPP pro Natura, grudzień 2007 (maszynopis)
Zając, Smyk, 2008, Waloryzacja ornitologiczna Doliny Baryczy, pro Natura, Wrocław, maszynopis
Zaręba D., 2006, Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa