Spis Tabel : rozdz1
min

Tab. 2

Charakterystyka ruchu turystycznego w Dolinie Baryczy- aspekt ilościowy

14 listopada 2012

Kompleks

(gospodarstwo rybackie)

miejsce

godz. 9-10

godz. 10-11

 

godz.

11-12

godz.

12-13

godz. 13-14

godz. 14-15

godz.

15-16

godz.

16-17

godz.

17-18

suma

udział procentowy ruchu turystycznego

suma odwiedzających dla punktu pomiarowego

udział procentowy dla punktu

liczba turystów na dzień

Stawno

Grabownica 17.09.2011

 

 

2

3

1

4

15

6

40

71

8,7

 

 

 

Grabownica 22.10

 

 

7

2

4

12

7

2

 

34

4,2

 

 

 

Grabownica 25.09.2011

7

6

8

6

8

11

18

4

20

88

10,8

 

 

 

Grabownica_9.08.2011

 

 

 

48

1

18

 

 

 

67

8,2

 

 

 

Grabownica_25.06.2011

 

5

7

1

28

8

11

8

4

72

8,9

332,0

41

66

Ruda Milicka_Nowy Zamek 25.09.2011

2

4

9

18

28

12

19

36

4

132

16,2

 

 

 

Ruda Milicka_Nowy Zamek_31.07.2011

1

 

7

 

5

 

13

21

3

50

6,2

182,0

22

91

Słupicki 22.10.2011

 

4

1

6

2

2

2

 

 

17

2,1

 

 

 

Słupicki Dolny 09.08.2011

 

2

2

 

4

5

 

 

 

13

1,6

 

 

 

Słupicki Dolny_31.07.2011

1

 

 

 

2

5

 

3

 

11

1,4

41,0

5

14

Staw Polny Czatownia_25.06.2011

2

 

7

24

 

 

 

 

3

36

4,4

 

 

 

Staw Polny_25.09.2011

 

4

1

1

2

5

7

7

18

45

5,5

 

 

 

Staw Polny_9.08.2011

 

 

 

1

50

 

6

4

 

61

7,5

142,0

17

47

Ruda Sułowska

Ruda Sułowska 22.10.2011

 

2

 

1

6

6

1

 

 

16

2,0

 

 

 

Ruda Sułowska_Żabiniec Duży_27.07.2011

 

 

3

45

 

2

 

 

 

50

6,2

66,0

8

33

Staw Niezgoda_22.10.2011

 

 

3

2

 

 

 

 

 

5

0,6

 

 

 

Staw Niezgoda_27.07.2011

1

 

 

 

 

3

1

1

3

9

1,1

14,0

2

7

Potasznia

Staw Jan_25.0.2011

 

 

2

3

2

3

2

 

 

12

1,5

 

 

 

Staw Jan_25.09.2011

 

3

1

2

 

2

8

1

7

24

3,0

36,0

4

18

 

suma

13

25

51

110

135

82

98

91

92

813

85,7

 

86

 

 

Udział procentowy

2

3

6

14

17

10

12

11

11

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.