Spis Tabel : rozdz1
min

Tab. 3

Największe atrakcje na obszarze Doliny Baryczy wg opinii respondentów

14 listopada 2012

atrakcje

liczebność

udział procentowy

stawy

56

16,9

bliski kontakt z naturą

41

12,3

awifauna

38

11,4

czatownia Grabownica, Niezgoda

31

9,3

cisza

24

7,2

zabytki

22

6,6

bogactwo fauny i flory

12

3,6

szlaki rowerowe

12

3,6

szlaki kajakowe

9

2,7

Barycz

8

2,4

lasy

6

1,8

zamek Żmigród

6

1,8

kościół w Trzebicku

5

1,5

baszta

5

1,5

wieża Odyniec

5

1,5

pałac w Miliczu

5

1,5

krajobraz

4

1,2

ryby

3

0,9

ludzie

3

0,9

łowiska

3

0,9

Inne:

punkt informacji turystycznej, wiatrak Duchowo, pasieki zabytkowe, ścianka wspinaczkowa, blisko Wrocławia, darzbór, gościnność, konie, mało turystów, miejsca na spacery, ogniska, plac targowy, spacery, Sułów, ścieżka edukacyjna Ruda- Dyminy, świeży karp, wiaty, wyłuszczarnia

22

6,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych