Ruch turystyczny w Dolinie Baryczy - analiza badań kwestionariuszowych : rozdz1
  • Ryc. 2
  • min
min

Charakterystyka pobytu w Dolinie Baryczy

13 listopada 2012

 

Pobyt w Dolinie Baryczy można scharakteryzować jako pobyt krótkookresowy. Ponad 49% odwiedzających to odwiedzający jednodniowi bez noclegu. 41% respondentów to osoby, które deklarują pobyt dłuższy, wymagający więcej niż jednego noclegu (przeważnie 2-7 noclegów) (Ryc. 2). Dane dotyczące liczby korzystających z noclegów należałoby zweryfikować w kolejnych edycjach badań. Są one znacznie zawyżone w porównaniu do informacji uzyskanych w kolejnych pytaniach, z których wynika, że udział korzystających z bazy noclegowej to ok. 36%, a nie 51%

Głównym motywem przyjazdu do Doliny Baryczy jest motyw poznawczy (40%-poznanie walorów środowiska przyrodniczego; zwiedzanie obiektów kultury materialnej), wypoczynkowy (31% respondentów), motyw specjalistyczny (20%).

Ryc. 2 Charakterystyka pobytu na obszarze Doliny Baryczy:

Większość odwiedzających aktywnie spędza czas, bierny wypoczynek zadeklarowało jedynie niecałe 5% respondentów. Najwięcej jest amatorów obserwacji ptaków (18,2%), wędrówek pieszych (17,6%), jazdy na rowerze (12,1%), poznawania okolicznych miejscowości (11,7%) czy zwiedzania obiektów architektury i budownictwa (10,7%).
Wciąż niewielki udział stanowią przyjazdy w celu edukacji (4,5%), jeździectwa (1,25%). Nie mają większego znaczenia motywy sentymentalne (np. odwiedziny miejsc rodzinnych 1,3% respondentów) oraz tranzyt (0,7%). Dolina Baryczy jest, zatem destynacją wybieraną świadomie przez odwiedzających, nie natomiast miejscem odwiedzanym dodatkowo. Wśród innych celów przyjazdu na obszar omawianych gmin wymieniane są również wędkarstwo, fotografowanie przyrody oraz tzw. integracja.
40% respondentów jest w Dolinie Baryczy po raz pierwszy, 50% odwiedza obszar kilkukrotnie i bardzo często. Wskazuje to na dosyć dobrze ugruntowany segment turystyczny, większość odwiedzających są to osoby przyjeżdżające cyklicznie, dla których ważna jest jakość usług i dostęp do bazy turystycznej.