Ruch turystyczny w Dolinie Baryczy - analiza badań kwestionariuszowych : rozdz1
  • Ryc. 3
  • min
min

Źródła informacji o Dolinie Baryczy

13 listopada 2012

 

Głównym źródłem informacji o Dolinie Baryczy wśród odwiedzających jest rodzina i znajomi (47,7% respondentów), Internet (42%) (szczególnie portale http://dbpoleca.barycz.pl/ oraz strony branżowe dla turystyki rowerowej, strony branżowe dla obserwatorów ptaków) oraz przewodniki turystyczne (niecałe 20%). Mimo tego, że pojawiają się coraz częściej informacje nt. Doliny Baryczy w radio, telewizji i prasie o zasięgu regionalnym nie ma to większego znaczenia w podejmowaniu decyzji o wyborze Doliny Baryczy jako destynacji turystycznej. Należy podkreślić, że marketing turystyczny prowadzony przez Internet jest znacznie mniej kosztowny, a zarazem posiada większy krąg odbiorców. Nieocenione jest opinia rodziny i znajomych, którzy korzystali z oferty turystycznej. Niewielką rolę odgrywają także targi turystyczne jako źródło informacji o destynacji turystycznej jaką jest Dolina Baryczy (niecałe 3% respondentów wskazała na to źródło informacji). Jest to niewykorzystana szansa prezentacji tego miejsca, zwłaszcza na targach o znaczeniu światowym i europejskim (np. Berlin) i przyciągnięcia turystów, zwłaszcza niemieckich, którzy dominują w strukturze ruchu turystycznego w województwie dolnośląskim. Wśród innych źródeł informacji o Dolinie Baryczy respondenci wskazywali własną wiedzę, która wynikała z zamieszkania w okolicznych gminach.