min min min
miesiac dzien
min

Czajka

Ptak z grupy siewkowych, o głowie przyozdobionej charakterystycznym czubem

21 lipca 2011

Czajka (Vanellus vanellus)

Wizytówka: Najpospolitszy i najbardziej znany ptak z grupy siewkowych, o charakterystycznym czubie. Mniej związany z wodą od pozostałych gatunków z tej grupy.

Status w regionie: Dawniej ściśle związana z wilgotnymi łąkami, z powodu znacznego ograniczenia powierzchni takich siedlisk zaczęła gniazdować również na polach. Mimo tego jej liczebność w regionie znacznie spadła w ostatnich kilkudziesięciu latach i obecnie prawdopodobnie nie przekracza 100 par. Podczas przelotów nadal spotykana w dużych stadach na terenach otwartych wszelkiego typu.

Gdzie obserwować: W okresie lęgów: Łąki Odolanowskie, pola i łąki wokół kompleksów stawowych Radziądz, Stawno, Potasznia, Żeleźniki, Przygodzice (razem z samymi stawami), łąki nad Baryczą poniżej Żmigrodu, Polder Jamnik. Podczas przelotów - wszystkie pola i łąki oraz spuszczone stawy.

Kiedy wypatrywać: Czajki przylatują już w końcu lutego i pozostają do listopada. Najłatwiej zaobserwować je podczas koncentracji na przelotach, czyli w marcu oraz wrześniu i październiku.

tekst: Bartosz Smyk