min min min
miesiac dzien
min

Dzięcioł średni

Pstry dzięcioł, ściśle związany ze starymi lasami liściastymi

20 lipca 2011

Dzięcioł średni (Dendrocopos medius)

Wizytówka: Gatunek z grupy tak zwanych dzięciołów pstrych. Ściśle zależny od obecności starych i obumierających drzew liściastych, głównie dębów. Z tego powodu w wielu rejonach Polski, a także w niemal całej Europie Zachodniej odnotował spadek liczebności.

Status w regionie: Ze względu na liczne występowanie starych dębów Dolina Baryczy jest jedną z najważniejszych ostoi tego gatunku w Polsce (kilkaset par lęgowych). Dzięcioł średni zasiedla tu zarówno grądy i dąbrowy w różnym wieku, jak również park podworskie, groble stawowe ze starszymi drzewami oraz olsy.

Gdzie obserwować: Praktycznie wszystkie lasy ze starymi dębami oraz kompleksy stawowe z zadrzewionymi groblami - Stawno, Potasznia, Ruda Sułowska, Krośnice.

Kiedy wypatrywać: Gatunek osiadły, występujący w Dolinie Baryczy przez cały rok. Najłatwiej go zaobserwować w marcu podczas łączenia się w pary, kiedy jest najbardziej hałaśliwy.

tekst: Bartosz Smyk