min min min
miesiac dzien
min

Śmieszka

Najpospolitsza mewa, występująca zwykle w dużych skupieniach

21 lipca 2011

Śmieszka (Larus ridibundus)

Wizytówka: Najpospolitsza polska mewa, hałaśliwa i łatwa do zauważenia. Nie unika sąsiedztwa człowieka, czasem korzystając z jego działalności żywiąc się na wysypiskach śmieci albo żerując na oranych polach.

Status w regionie: Śmieszka gnieździ się w koloniach, w których osiąga liczebności nawet rzędu kilku tysięcy par. Do lęgów potrzebuje bezpiecznych i odkrytych miejsc - takie warunki spełniają wyspy na stawach, nie porośnięte zbyt wysoką roślinnością. W zależności od dostępności dogodnych siedlisk zarówno liczba kolonii jak i liczebność samych gnazd podlega sporym wahaniom. W ostatnich latach w Dolinie Baryczy funkcjonowało około pięciu kolonii, z łączną liczebnością 6 tysięcy par.

Gdzie obserwować: Kolonie lęgowe w kompleksach Stawno (staw Słupicki Nowy i Gadzinowy Mały), Żeleźniki (staw Antoni), Goszcz (staw Drozd Mały) i na Stawie Rudym. Ptaki nielęgowe obserwować można w całej dolinie - nie tylko nad wodami, ale również na polach czy w miastach.

Kiedy wypatrywać: Śmieszki przebywają w Dolinie Baryczy cały rok, lecz na zimę pozostaje tu zwykle niedużo ptaków (zależnie od stopnia zlodzenia stawów). Szczyt przelotu, kiedy mewy te gromadzą się w wielotysięczne stada, przypada na przełom marca i kwietnia oraz październik.

tekst: Bartosz Smyk