min min min
miesiac dzien
min

Świat ptaków

Świat ptaków Doliny Baryczy zachwyca różnorodnością i bogactwem przez cały rok

05 września 2011

Żywe skarby Doliny

Świat ptaków Doliny Baryczy jest niezwykle bogaty. Do tej pory stwierdzono tutaj około 300 gatunków (łącznie z przypadkowo zalatującymi), z czego około 170 zakłada bądź zakładało tutaj swoje gniazda.

Oprócz gatunków pospolitych, których jest oczywiście najwięcej, zobaczymy tu również ptaki należące do rzadkich i ginących. Aż 11 gatunków lęgowych w krainie nad Baryczą wpisanych jest do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, grupującej organizmy zagrożone wyginięciem w naszym kraju. Należą tu podgorzałka, bąk, bączek, kania czarna, kania ruda, bielik, zielonka, rybitwa białowąsa, włochatka, podróżniczek i wąsatka. Trzy dalsze (czapla purpurowa, rybitwa białoskrzydła i żołna) gnieździ się tu nieregularnie.

Duże liczebnie i ważne w skali kraju populacje ma tu wiele gatunków. Można wymienić tutaj gęgawę, łabędzia krzykliwego, krakwę, bociana czarnego, błotniaka stawowego, żurawia, zimorodka, dzięcioła średniego i zielonosiwego oraz czy brzęczkę.

Najcenniejsze baryczańskie ptaki należą do gatunków wodno-błotnych i związane są one oczywiście z licznymi stawami rybnymi. Ciekawych przedstawicieli awifauny znajdziemy jednak również w nadbaryckich lasach, zarówno tych liściastych (wymienione wyżej dzięcioły), jak i w borach (np. lelek). Największym przekształceniom uległy łąki, w znacznej mierze zmienione w pola uprawne. Ale również na terenach rolniczych świat ptaków jest godny uwagi, choć brakuje tutaj gatunków szczególnie cennych (najciekawsze to przepiórka, jarzębatka oraz rzadki już w Dolinie Baryczy derkacz).

Bardzo ważną rolę pełni Dolina Baryczy również podczas przelotów. Na żerowiska zatrzymują się tutaj wielkie stada gęsi i żurawi. Na stawach koncentrują się setki czapli białych, tysiące kaczek różnych gatunków oraz cały wachlarz przedstawicieli ptaków siewkowych.

W baryczańskiej bazie ptaków znajdziemy podstawowe informacje o gatunkach, które możemy tu regularnie obserwować. Oprócz informacji o statusie danego gatunku w regionie oraz o zajmowanych przez niego siedliskach przeczytać możemy też gdzie najłatwiej go zaobserwować.