min min min
miesiac dzien
min

Rzekotka drzewna

Jedyny z polskich płazów żyjący pośród liści drzew i krzewów

02 marca 2012

Rzekotka drzewna (Hyla arborea)

Wizytówka: Jedyny polski przedstawiciel rodziny rzekotkowatych, zamieszkującej głównie tropiki. Dzięki palcom zakończonym przylgami oraz szeregowi innych przystosowań (spłaszczenie ciała, duża skoczność) znakomicie czuje się wśród wyższej roślinności, sprawnie poruszając się po liściach drzew i krzewów. Barwa ciała zazwyczaj soczystozielona, lecz płaz potrafi ją zmieniać (głównie w zakresie żółci i brązów), dzięki czemu dostosowuje się aktualnych kolorów liści w swoim otoczeniu. Gruczoły skórne rzekotki produkują substacje toksyczne. Gatunek chroniony, zarówno w prawie polskim (ścisła ochrona gatunkowa) jak i Unii Europejskiej (IV załącznik Dyrektywy Siedliskowej).

Status w regionie: Ze względu na obfitość dogodnych siedlisk rzekotka drzewna należy do pospolitszych płazów w Dolinie Baryczy. Występuje wśród zarośli na wszystkich dużych kompleksach stawów, jak również przy nawet niewielkich oczkach wodnych czy rowach.

Gdzie obserwować: Wszędzie tam, gdzie blisko zbiorników wodnych różnej wielkości (od największych stawów po niewielkie oczka, rowy czy nawet większe kałuże) występują drzewa i krzewy liściaste, albo przynajmniej wyższa roślinność zielna o odpowiednio szerokich liściach. Mimo iż w samej wodzie rzekotki przebywają tylko podczas krótkiego okresu godów (maj-czerwiec), to w pozostałym okresie aktywności rocznej rzadko oddalają się od wody na więcej niż kilkaset metrów. Ważnym czynnikiem umożliwiającym wykorzystanie danego zbiornika wodnego jako miejsca godów i rozrodu rzekotek jest niewystępowanie w nim ryb.

Kiedy wypatrywać: Rzekotki opuszczają miejsca letargu zimowego zwykle na przełomie marca i kwietnia. Po godach przypadających głównie na maj i czerwiec można spotkać ten gatunek na roślinach w sąsiedztwie wód. Okres aktywności rocznej trwa zazwyczaj do początku października. W okresie godowym, oraz w mniejszym stopniu późnym latem, usłyszeć można niezwykle donośny rechot samców, zwykle wielu osobników jednocześnie, słyszalny nawet z odległości 1 km.

tekst: Bartosz Smyk

zdjęcie w nagłówku: Arkadiusz Gorczewski