min min min
miesiac dzien

min

rok 2012

1.I - 31.III.2012

31 marca 2012

Obserwacje rzadkich ptaków w okresie 1 stycznia - 31 marca 2012 roku:

1-25.I, 2-10.IIImewa siodłata (Larus marinus) – 1 subad. – kompleksy Jamnik, Radziądz i Ruda Żmigrodzka (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz (Ptaki Śląska 20)

2, 6.Iohar (Tadorna tadorna) – 2 samice – kompleks Stawno (gm. Milicz); A. Kuźnia (forum.przyroda.org), W. Lenkiewicz (Ptaki Śląska 20)

15.Iszlachar (Mergus serrator) – 1 samiec, 2 samice/ juv. – staw Rudy (gm. Żmigród); T. Maszkało, L. Duduś, B. Smyk

20.IIsóweczka (Glaucidium passerinum) – 1 os. – zachodnia Dolina Baryczy koło Żmigrodu (gm. Żmigród); T. Szymala (www.birdwatching.pl)

26.IIgęś mała (Anser erythropus) – 1 ad. – pola koło Osieka (gm. Żmigród); A. Kuźnia (www.komisjafaunistyczna.pl)

27.IIbernikla obrożna (Branta bernicla) – 1 ad. – pola koło Osieka (gm. Żmigród); T. Szymala (www.birdwatching.pl)

1.IIIdrzemlik (Falco columbarius) – 1 os. – Domanowice (gm. Żmigród); A. Kuźnia (forum.przyroda.org)

2.IIIlodówka (Clangula hyemalis) – 1 samiec – kompleks Ruda Sułowska (gm. Milicz); A. Kuźnia (forum.przyroda.org)

2-18.IIImarkaczka (Melanitta nigra) – 1 samiec – kompleks Jamnik (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz i inni (Ptaki Śląska 20)

4.IIIdrzemlik (Falco columbarius) – 1 os. – Sieczków (gm. Żmigród); P. Kołodziejczyk, T. Kołodziejczyk, B. Smyk

4.IIIohar (Tadorna tadorna) – 1 samiec – kompleks Jamnik (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz (forum.przyroda.org)

4.IIIohar (Tadorna tadorna) – 2 os. – staw Duża Grabówka, kompleks Ruda Sułowska (gm. Milicz); K. Ostrowski, K. i W. Grzesiak, A. Kuźnia (forum.przyroda.org)

6-7.IIIbernikla rdzawoszyja (Branta ruficollis) – 1 ad. – rozlewiska koło Wąsosza (gm. Wąsosz); W. Lenkiewicz (Ptaki Śląska 20)

11.IIIgęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) – 1 ad. – pola koło Jankowa Przygodzkiego (gm. Przygodzice); R. Kaczmarek, J. i J. Bartuzi (www.birdwatching.pl)

12.IIIsokół wędrowny (Falco peregrinus) – 1 ad. – staw Trzcielin Wielki, kompleks Przygodzice (gm. Przygodzice); R. Kaczmarek (www.birdwatching.pl)

16.IIIbernikla rdzawoszyja (Branta ruficollis) – 1 imm. – kompleks Żeleźniki (gm. Krośnice); W. Lenkiewicz (Ptaki Śląska 20)

17-18.IIImarkaczka (Melanitta nigra) – 1 samiec – kompleks Radziądz (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz i inni (Ptaki Śląska 20)

18.IIIogorzałka (Aythya marila) – 1 samiec i 2 samice – kompleks Jamnik (gm. Żmigród); A. Kąkol, D. Zelig (lista PTAKI.yahoogroups.com), A. Knychała i inni (forum.przyroda.org)

18.IIIlodówka (Clangula hyemalis) – 1 samica – kompleks Jamnik (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz i inni (Ptaki Śląska 20)

18.IIIohar (Tadorna tadorna) – 3 samce – kompleks Radziądz (gm. Żmigród); A. Kąkol, D. Zelig (lista PTAKI.yahoogroups.com), A. Knychała i inni (forum.przyroda.org)

18.IIIogorzałka (Aythya marila) – 1 samiec – kompleks Radziądz (gm. Żmigród); A. Kąkol, D. Zelig (lista PTAKI.yahoogroups.com), A. Knychała i inni (forum.przyroda.org)

18-26.IIIsóweczka (Glaucidium passerinum) – 1 para i 1 samiec – las Przewory (zachodnia Dolina Baryczy); P. Wasiak i inni

30-31.IIIszablodziób (Recurvirostra avosetta) – 2 ad. – kompleks Radziądz (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz (Ptaki Śląska 20), S. Niziński (lista PTAKI.yahoogroups.com)

31.IIIohar (Tadorna tadorna) – 2 os. – kompleks Radziądz (gm. Żmigród); S. Niziński (lista PTAKI.yahoogroups.com)