min min min
miesiac dzien
min

Staw Gadzinowy Duży - czatownia

Czatownia do obserwacji ptaków na grobli stawu Gadzinowego Dużego leży na trasie ścieżki przyrodniczej "W krainie ptaków"

14 stycznia 2012
pokaz wpołrzędne mapy

 

Staw Gadzinowy Duży należy do największego w Dolinie Baryczy kompleksu stawowego Stawno. Podobnie jak sąsiadujący z nim Stawy Gadzinowy Mały, leży on na prawym brzegu Baryczy. Oba zbiorniki, w przeciwieństwie do pozostałej części kompleksu, znajdującej się na południe od koryta Baryczy, nie są objęte rezerwatem "Stawy Milickie". Podobnie jak większość stawów w tym rejonie, stawy Gadzinowe powstały przed wiekami; widać je na mapie von Wredego z 1753 roku.

Na grobli stawowej, w miejscu gdzie od wschodzu dochodzi do niej droga z Nowego Zamku, stoi zadaszona i zaykana czatownia do obserwacji ptaków, powstała w ramach projektu "Turystyka przyjazna przyrodzie w Dolinie Baryczy". Umożliwia ona obserwacje większości powierzchni stawu.

Wokół Stawu Gadzinowego Dużego biegnie ścieżka przyrodnicza "W krainie ptaków". Nad samym stawem znajdują się dwa przystanki edukacyjne ścieżki ("Ptaki Stawów Gadzinowych" i "Z życia ptaka").

Dojście do czatowni: od drogi asfaltowej w Nowym Zamku koło szkoły drogą gruntową na zachód (razem z zielonym szlakiem pieszym i ścieżką przyrodniczą); po 300 m widoczna czatownia na grobli nad stawem

Przyroda: Staw Gadzinowy Duży ma znaczenie głównie dla ptaków lęgowych w szuwarach. Cenne gatunki gniazdują również na zarośniętych pryzmach.

W pasie roślinności przybrzeżnej występują bąk, bączek i brzęczka. Stwierdzono to dwie pary lęgowe żurawia. Na pryzmach gniazda zakłada podgorzałka i perkoz rdzawoszyi. Dość liczne są populacje gęgawy (10 par) i błotniaka stawowego (5 par).

W zakrzaczeniach i zadrzewieniach wokół stawu liczny jest remiz; stwierdzono tu również kilka terytoriów dziwoni. Dębową aleję na północ od stawu zamieszkują siniak, dudek i dzięcioł średni.

W okresie migracji obserwowano tu łabędzie krzykliwe i czarnodziobe. W stadach gęsi zbozowych i białoczelnych, liczących do 5 tysięcy ptaków, stwierdzane były bernikla białolica i gęś krótkodzioba. Największą rzadkością odnotowaną na stawie Gadzinowym Dużym była niedojrzała orlica, obserwowana tu latem 2010 roku.

 
ico
agroturystyki w pobliżu
Agroturystyka Alina Wozińska, (...)
BOROWIK Ośrodek Sportu (...)
Hotel - restauracja (...)
Hotel LIBERO, Milicz
Hotel WIDMAR, Milicz
Noclegi, Milicz
Pokoje gościnne LEŚNA, (...)
Pokoje Gościnne Mirosław (...)
ROKITA, Milicz
Powiatowe Centrum Edukacyjne (...)