min min min
miesiac dzien
min

Czarne Stawy

27 kwietnia 2011
pokaz wpołrzędne mapy

Czarne Stawy to zespół akwenów, malowniczo położonych wśród podmokłych lasów pomiędzy Krośnicami i Kotlarką.

Stawy zarządzane są przez Zakład Rybacki Krośnice. Według źródeł historycznych większa ich część założona została po 1657 roku, choć 400-letnie dęby na groblach świadczą, że przynajmniej niektóre powstały wcześniej. Wiele spośród urządzeń hydrotechnicznych, służących do regulacji gospodarką wodną na stawach, należy do zabytków techniki i pochodzi jeszcze z XIX wieku. Kompleks Czarnych Stawów zajmuje powierzchnię 493 ha.

Krośnickie stawy w wielu miejscach zachowały naturalną inię brzegową z szerokim pasem szuwarów. Mimo iż nie są one objęte ochroną rezerwatową, należą do najcenniejszych przyrodniczo zakątków Doliny Baryczy. Największy w kompleksie jest staw Czarny Las, o powierzchni 112 ha. Znajduje się na nim najrozleglejsze w Dolinie Baryczy turzycowisko. Na stawach krośnickich gnieździ się ponad 5 par żurawi. Szuwary są  miejscem lęgów takich gatunków, jak bąk, bączek, zielonka czy wodnik. Gnieżdżą się tu również rzadkie łabędzie krzykliwe. Położenie wśród lasów powoduje, iż Czarne Stawy są jednym z ostatnich miejsc w Dolinie Baryczy, gdzie lęgi odbywa samotnik - ptak z rodziny bekasowatych. Lasy wokół stawów zajęte są w znacznej mierze przez siedliska chronione w ramach sieci Natura 2000: grąd środkowoeuropejski oraz łęg jesionowo-olchowy. Dęby porastające groble należą do najstarszych i najbardziej okazałych w całej Dolinie Baryczy. Występuje w nich bardzo rzadka pachnica dębowa.

Zachodnim i północnym skrajem kompleksu prowadzi czarny szlak rowerowy oraz czerwony szlak pieszy. Dookoła stawów poprowadzono w 2008 roku ścieżkę przyrodniczą.

 
ico
agroturystyki w pobliżu
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (...)