Zasięg przestrzenny opracowania, położenie geograficzne obszaru Dolina Baryczy : rozdz1
  • Ryc. 1.
  • min
  • Ryc. 2
  • min
min

Zasięg przestrzenny opracowania, położenie geograficzne obszaru Dolina Baryczy

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zasięgiem 16 gmin położonych w Dolinie rzeki Barycz.

13 października 2012

Administracyjnie gminy te należą do trzech województw: dolnośląskiego (gminy Niechlów, Góra, Jemielno, Wąsosz, Wińsko, Żmigród, Prusice, Trzebnica, Cieszków, Milicz, Krośnice, Twardogóra), wielkopolskiego (gminy Odolanów, Przygodzice, Sośnie) i lubuskiego (Szlichtyngowa) (Ryc. 1.).

Osiem spośród wszystkich gmin tworzy Lokalną Grupę Działania „Dolina Baryczy”, gdzie realizowane są projekty w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Leader +.

Region Dolina Baryczy leży w południowo – zachodniej części Polski na pograniczu trzech wymienionych województw, w zlewni rzeki Barycz. Obszar charakteryzuje się dosyć dobrą dostępnością komunikacyjną (Ryc. 2), przecinają go drogi krajowe nr 5, 15, 25, 36 o przebiegu południkowym oraz droga nr 324 o przebiegu równoleżnikowym.
Większość miejscowości znajduje się w odległości ok. 1 godz. drogi od Wrocławia i Poznania, stąd jest to potencjalnie ważne miejsce rozwoju turystyki weekendowej. 
W odróżnieniu do dosyć bogatej sieci drogowej, możliwość dotarcia koleją z Wrocławia i Poznania jest daleko niewystarczająca. Najłatwiej dotrzeć do Żmigrodu (połączenia co ok. 30 min zarówno z Wrocławiem jak i Poznaniem). Bezpośrednie połączenia mają również: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów i Twardogóra jednak przeważnie są to dwa połączenia na dobę (Program..., 2006).