Waloryzacja ornitologiczna Doliny Baryczy :
min
Bardzo cenne opracowanie dotyczące zasobów środowiskowych Doliny Baryczy warunkujących przetwanie na tym terenie zidentyfikowanych gatunków ptaków.
Autorzy:

opracowanie danych, waloryzacja:
Krzysztof Zając
Bartosz Smyk

inwentaryzacja, zalecenia ochronne:
dr hab., prof. Józef Witkowski
dr Andrzej Wuczyński
mgr Beata Orłowska
mgr inż. Grzegorz Bobrowicz
mgr inż. Ewald Ranoszek
mgr Wojciech Grzesiak
Robert Kaczmarek

Konsultacja naukowa:
dr hab., prof. Józef Witkowski
dr Wojciech Jankowski
mgr Beata Orłowska
mgr inż. Grzegorz Bobrowicz

Pomysł opracowania i redakcja:
mgr Sabina Lubaczewska
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”
Wrocław 2008
min