Analiza uwarunkowań rozwoju turystyki na obszarze Doliny Baryczy : Zagospodarowanie turystyczne
  • Ryc. 7.
  • min
  • Ryc. 8
  • min
  • Ryc. 9
  • min
min

Baza noclegowa

Obszar szesnastu gmin „Doliny Baryczy” nie należy do najlepiej rozwiniętych i tym samym najbardziej popularnych regionów turystycznych Polski.

13 października 2012

Pod względem wielkości podstawowych wskaźników charakteryzujących rozwój turystyki, daleko mu do takich potęg turystycznych jak region nadmorski, mazurski, sudecki czy karpacki (Ryc. 7.).

iczba miejsc noclegowych w powiatach baryckich waha się średnio od 0,2 – 6,6 na 1000 mieszkańców czyli ponad dwukrotnie mniej niż średnio Polsce (15 miejsc/1000 mieszkańców). Wyjątkiem jest tylko powiat milicki, gdzie wartości sięgają do 40 miejsc noclegowych na 1000 mieszkańców, co daje mniej więcej takie wartości jak w powiatach Parku Narodowego Ujście Warty.

Niestety wykorzystanie miejsc noclegowych w ciągu roku jest niewielkie. Liczba osób korzystających z noclegów/ 1000 mieszkańców waha się w granicach 2 – 205 osób, czyli dwukrotnie mniej niż średnio w Polsce oraz od 2 do 6 razy mniej niż w powiatach Parku Narodowego Ujście Warty.

Na obszarze Doliny Baryczy istnieją jednak miejsca, gdzie baza noclegowa jest znacznie lepiej rozwinięta (Ryc. 8). Należy do nich niewątpliwie gmina Milicz (zwłaszcza miasto) z ponad 1200 miejsc noclegowych, z tego 25% to miejsca całoroczne oraz gmina Przygodzice, gdzie do dyspozycji turystów zostaje ponad 800 miejsc noclegowych. Należy podkreślić jednak, że są miejsca o niższym standardzie czy miejsca w domkach na campingach.

W strukturze miejsc noclegowych przeważają gospodarstwa agroturystyczne (Ryc. 9), aż w 13 miejscowościach, z tego w 10 jako podstawowy typ miejsc noclegowych. Są to przede wszystkim miejscowości gminy Milicz, Przygodzice oraz Twardogóra. Należy przy tym pamiętać, że duża część tych podmiotów wskazuje tę aktywność tylko w sferze deklaracji i nie zawsze są to gospodarstwa agroturystyczne z prawdziwego zdarzenia.

Największym zróżnicowaniem miejsc noclegowych, a tym samym możliwościami kreowania oferty turystycznej do różnorodnych odbiorców, charakteryzują się największe ośrodki miejskie w regionie, tj. Milicz i Przygodzice. Przy czym Milicz obok standardowych form noclegowych (hotele, pensjonaty, kempingi) oferuje również nocleg w ośrodkach jeździeckich czy łowiskach.

Najsłabiej rozwinięta baza noclegowa to obszar zachodniej części Doliny - gmina Szlichtyngowa, Niechlów, Wińsko, co znacznie będzie utrudniać rozwój turystyki na tym obszarze.
W kontekście potencjału przyrodniczego do różnego rodzaju form turystyki przyjaznej środowisku przyrodniczemu w najbliższych latach wzrośnie zapotrzebowanie na miejsca noclegowe, punkty żywienia, transportu. Niezbędne będzie również stworzenie punktów informacyjnych, ścieżek dydaktycznych oraz rozwinięcie działalności wydawniczej. Zbyt mają produkty rękodzielnicze: pamiątki różnego typu, regionalne rzeźby, hafty, garncarstwo, przedmioty codziennego użytku. Wszystkie te działania są powiązane z tworzeniem nowych (zielonych) miejsc pracy, przez co zmniejszają bezrobocie, powodują wzrost dochodów oraz wzrost stopy życiowej.

Zestawienie pełnej bazy noclegowej wraz z informacjami adresowymi i oferowanymi usługami dodatkowymi zawiera Załącznik 5.