Spis Rycin : rozdz1
min

Spis rycin

17 października 2012

 

Ryc. 1. Zasięg przestrzenny opracowania.
Ryc. 2. Połoenie geograficzne „Doliny Baryczy”
Ryc. 3. Ochrona przyrody w Dolinie Baryczy
Ryc. 4. Atrakcyjno turystyczna obiektów architektury i budownictwa na podstawie waloryzacji punktowej.
Ryc. 5. Muzea i wystawy czasowe na obszarze „Doliny Baryczy”
Ryc. 6. Cykliczne (coroczne) imprezy odbywajce się w miejscowociach „Doliny Baryczy”. Stan maj 2007 rok.
Ryc. 7. Charakterystyka bazy noclegowej w powiatach Polski w 2005 roku.
Ryc. 8. Miejsca noclegowe w gminach „Doliny Barycz’” w 2005 r
Ryc. 9. Struktura miejsc noclegowych w miejscowociach „Doliny Baryczy”
Ryc. 10. Baza gastronomiczna na obszarze „Doliny Baryczy w Dolinie Baryczy – miejsca na ognisko
Ryc. 12. Obiekty i urzdzenia rekreacyjne i wypoczynkowe w Dolinie Baryczy – łowiska komercyjne
Ryc. 13. Obiekty i urzdzenia rekreacyjne i wypoczynkowe w Dolinie Baryczy – stanice konne i wypoyczalnie sprztu turystycznego.
Ryc. 14. Obiekty i urzdzenia rekreacyjne i wypoczynkowe w Dolinie Baryczy – kpieliska
Ryc. 15. Piesze szlaki turystyczne w Dolinie Baryczy.
Ryc. 16. Szlaki turystyczne wg kategorii rodzajowych
Ryc. 17.     cieki przyrodnicze w Dolinie Baryczy