Bibliografia : rozdz1
min

Bibliografia

17 października 2012

 

 • Baranowska-Jonta M., Korzeniak G., 1991, Zasady turystycznego uytkowania i
  ochrony parków krajobrazowych, IGPiK, Kraków
 • Czerwiski J., 1994, Rzeba terenu, geologia, klimat i stosunki wodne (w) Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, województwo wrocławskie, t. 1,
  Fulica Jankowski Wojciech, Wrocław
 • Kierunki zrównowaonego rozwoju gminy Milicz, 2004
 • Kondracki, 2000, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa
 • Program rozwoju turystyki dla Doliny Baryczy – uwarunkowania, 2006, Dolnolska Fundacja Ekorozwoju, Wrocław
 • Projekt Planu Ochrony z dnia 25 stycznia 2005 roku dla SOO „Ostoja nad Barycz” i OSO „Dolina Baryczy”
 • Ranoszek E., Ranoszek W., 1994, Przyroda Doliny Baryczy, Przewodnik, PTPP proNatura, Milicz
 • Rozporzdzenia Ministra     rodowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporzdzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794).
 • Strategiczne kierunki zrównowaonego rozwoju regionu Dolina Baryczy, 2002, Milicz, Krotoszyn, Żmigród,
 • Studium Zagospodarowania turystycznego dolnolskich odcinków szlaków wodnych, 2003, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne, Pracownia regionalna w Legnicy, Legnica
 • Wizja Rozwoju w Dolinie Baryczy, 2003, Lokalna Grupa Działania, Zintegrowana strategia obszarów wiejskich Dolina Baryczy, 2006, Dolnolska Fundacja Ekorozwoju, Wrocław
 • Zrównowaony rozwój obszarów wiejskich, badania ankietowe na zlecenie WWF, 2003