Metodyka strefowania działalności turystycznej na obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy : Etap 2: Wyznaczenie zasięgu (...)
  • Ryc. 1.
  • min
min

Wyznaczenie zasięgu przestrzennego stref użytkowania turystycznego.

13 października 2012

Zasięg przestrzenny strefy wyznaczono metodą optymalizacji poprzez „nakładanie” poszczególnych warstw mapowych w skali 1:50 000 (Sołowiej, 1987), biorąc pod uwagę wyznaczone kryteria:
- kryterium przyrodnicze na podstawie waloryzacji ornitofauny na obszarze PK Dolina Baryczy (Ryc. 1.)
- zagospodarowania turystycznego (sieć szlaków turystycznych, ścieżek turystycznych, bazy noclegowej, bazy towarzyszącej - Ryc. 3.-11)