Strefy działalności turystyczne w Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy : Strefa z dostępem wolnym, (...)
min

Wprowadzenie

13 października 2012

Strefa obejmuje miasta i większe miejscowości z dobrą dostępnością komunikacyjną i rozwiniętą bazą

noclegową i gastronomiczną oraz teren, który w swoim zasięgu nie znalazł się w strefie I i II, a wchodzi w zakres Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy.
W strefie dozwolone są nowe inwestycje z zakresu bazy gastronomicznej i noclegowej, a także specjalistycznej. Istnieje potrzeba zlokalizowania tutaj centrum informacji turystycznej o regionie. Preferowane formy turystki rozwijane w tej strefie to turystyka biznesowa, weekendowa, sentymentalna, agroturystyka, turystyka piesza i rowerowa.
W strefie znajdują się obszary należące do gminy Żmigród, Milicz, Krośnice, Sośnie i Przygodzice.