Spis Tabel : rozdz1
min

Tab. 1

Miejsca i liczba przeprowadzonych ankiet

14 listopada 2012
Miejsce przeprowadzenia ankiet Liczba
ankiet
Udział
procentowy
ankiet
GRABOWNICA 37 21,5
GOSP. AGROT. GŁOWACZÓWKA 23 13,4
RUDA SUŁOWSKA 16 9,3
ŻMIGRÓD Informacja Turystyczna 15 8,7
NOWY ZAMEK 13 7,6
STAW POLNY 12 7
GOSP. AGROT. MILICZ 11 6,4
GOSP. AGROT. PRZY LESIE 9 5,2
GOSP. AGROT. POD JESIONAMI 7 4,1
GOSP. AGROT. POD LASEM 6 3,5
STAW S ŁUPICKI 6 3,5
GOSP. AGROT. GRABOWNICA 3 1,7
M.JANKOWSKA - Wynajem kajaków Sułów 3 1,7
MILICZ Informacja Turystyczna 3 1,7
STAW JAN 3 1,7
M.JANIKOWSKA - Wynajem kajaków Milicz 3 1,8
RUDA MILICKA 1 0,6
STAW NIEZGODA 1 0,6
Ogółem 172 100