Załączniki : rozdz1
min

Załącznik 1

Zestawienie wyników badań ankietowych

14 listopada 2012

ałącznik 1 Zestawienie wyników badań ankietowych.

płeć

mężczyźni

kobiety

suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

50,6

49,4

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczebność

87

85

172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wiek

do 18

18-24 lat

25-35 lat

36-46 lat

47-60 lat

Powyżej 60

suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

4,7

8,1

33,1

19,8

25,0

9,3

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczebność

8

14

57

34

43

16

172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wykształcenie

podstawowe

zawodowe

średnie

wyższe

suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

3,5

4,1

34,7

57,6

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczebność

6

7

59

98

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

długość pobytu

do 3 godzin

powyżej 3 godzin

1 dzień z noclegiem

więcej dni z noclegami

suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

5,3

43,2

10,1

41,4

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczebność

9

73

17

70

169

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motyw podróży

poznawczy

wypoczynkowy

specjalistyczny

inne

biznesowy

Suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

40,4

30,8

20,0

7,5

1,4

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczebność

172

131

85

32

6

426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło informacji

rodzina, znajomi

internet

przewodniki turystyczne

foldery, ulotki

inne

szkoła

prasa

targi turystyczne

telewizja

nie wiedziałam/-łem o obszarze

informacja turystyczna

radio

biuro podróży

suma

 

 

%

32,2

28,2

13,3

6,3

5,5

4,7

3,1

2,0

2,0

1,2

0,8

0,4

0,4

100

 

 

liczebność

82

72

34

16

14

12

8

5

5

3

2

1

1

255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sposób spędzania czasu

obserwacja ptaków

spacery

jazda na rowerze

poznawanie okolicznych miejscowości

zwiedzanie obiektów architektury i budownictwa

pływam kajakiem

spotkania ze znajomymi

bierny wypoczynek

realizacja własnych zainteresowań

wizyta w kawiarniach i restauracjach

zwiedzanie muzeów

inny

jazda konna

uczestnictwo w imprezach lokalnych

zabawa w klubach, dyskotekach

suma

%

18,2

17,6

12,1

11,7

10,7

6,5

5,4

4,6

4,2

3,3

1,5

1,3

1,1

1,0

0,8

100

liczebność

95

92

63

61

56

34

28

24

22

17

8

7

6

5

4

522

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy zamierz Pan(i) przyjechać do Doliny Baryczy ponownie

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

67

31

1

1

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczebność

112

52

2

2

168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Który raz przyjechał(a) Pan(i) do tej miejscowości?

po raz pierwszy

po raz drugi

byłem/am tu kilka razy

przyjeżdżam tu często

suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

40

10

22

28

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczebność

68

18

38

48

172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ocena przewodników turystycznych%

niedostateczna

dostateczna

dobra

bardzo dobra

wiedza nt. obszaru

6,3

12,5

37,5

43,8

sposób przekazywania wiedzy

0,0

6,3

68,8

25,0

dostosowanie przekazu informacji do grupy

0,0

7,7

61,5

30,8

korzystanie z nagłośnienia

11,1

11,1

44,4

33,3

kontakt z grupą

0,0

9,1

45,5

45,5