Metodyka badań ruchu turystycznego w Dolinie Baryczy : rozdz1
min

Metodyka badań ruchu turystycznego w Dolinie Baryczy

W celu zbadania ruchu turystycznego w obszarze Doliny Baryczy (gminy Milicz i Żmigród) wykorzystano przede wszystkim metody bezpośrednie

13 listopada 2012

W celu zbadania ruchu turystycznego w obszarze Doliny Baryczy (gminy Milicz i Żmigród) wykorzystano przede wszystkim metody bezpośrednie tj.:

  • - wywiady z władzami ochrony przyrody, straży rybackiej oraz naukowcami prowadzącymi długoletnie badania terenowe na obszarze Stawów Milickich w celu identyfikacji problemów związanych z ruchem turystycznym na obszarze chronionym oraz identyfikacji miejsc o największej intensywności ruchu turystycznego w gminie Milicz i Żmigród,
  • - pomiar odwiedzających - rejestrację turystów na parkingach, w muzeach, miejscach zwornikowych na szlakach turystycznych, w punkcie informacji turystycznej,
  • - badania kwestionariuszowe - ankiety przeprowadzane z odwiedzającymi obszar.

Pomiar liczby odwiedzających oraz badania kwestionariuszowe odbyły się w 18 miejscach (Błąd: Nie znaleziono źródła odwołaniaTab.1) Liczba osób odwiedzających zestawiano na formularzu wg załączonej instrukcji. Badania przeprowadzano w jeden weekend (sobota, niedziela) lub dzień świąteczny w miesiącu oraz 1 dzień roboczy w miesiącu w sezonie turystycznym tj. od połowy czerwca do końca września 2011. Badania przeprowadzono w podanym terminie w godzinach 9-18.

Tab. 1 Miejsca i liczba przeprowadzonych ankiet

Miejsce przeprowadzenia ankiet Liczba
ankiet
Udział
procentowy
ankiet
GRABOWNICA 37 21,5
GOSP. AGROT. GŁOWACZÓWKA 23 13,4
RUDA SUŁOWSKA 16 9,3
ŻMIGRÓD Informacja Turystyczna 15 8,7
NOWY ZAMEK 13 7,6
STAW POLNY 12 7
GOSP. AGROT. MILICZ 11 6,4
GOSP. AGROT. PRZY LESIE 9 5,2
GOSP. AGROT. POD JESIONAMI 7 4,1
GOSP. AGROT. POD LASEM 6 3,5
STAW S ŁUPICKI 6 3,5
GOSP. AGROT. GRABOWNICA 3 1,7
M.JANKOWSKA - Wynajem kajaków Sułów 3 1,7
MILICZ Informacja Turystyczna 3 1,7
STAW JAN 3 1,7
M.JANIKOWSKA - Wynajem kajaków Milicz 3 1,8
RUDA MILICKA 1 0,6
STAW NIEZGODA 1 0,6
Ogółem 172 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.