Ruch turystyczny w Dolinie Baryczy - analiza badań kwestionariuszowych : rozdz1
  • Ryc. 1
  • min
min

Charakterystyka segmentu turystycznego w gminie Milicz i Żmigród

13 listopada 2012

 

W badaniu ankietowym wzięło udział 172 osoby, z tego prawie 51% to mężczyźni a 49% kobiety. 99% respondentów to mieszkańcy Polski, głównie województwa dolnośląskiego (61%), wielkopolskiego (14,5%), w mniejszym stopniu woj. śląskiego (5,8%), małopolskiego (4,7%). Wśród odwiedzających dominują mieszkańcy Wrocławia (40,7%) oraz mieszkańcy gmin „Doliny Baryczy” (np. Milicz – 7,6%). W strukturze odwiedzających przeważa ludność w wieku 25-35 lat (33%), 36-46 lat (20%) oraz 47-60 lat (25%). Niewielki natomiast jest udział ludności w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej), jedynie 9% (Ryc. 1).
Wśród odwiedzających Dolinę Baryczy przeważają osoby z wyższym wykształceniem (57%) oraz średnim (35%). Wciąż niewielki udział stanowią odwiedzający z wykształceniem podstawowym i zawodowym (Ryc. 1).