Spis rycin : rozdz1
min

Spis rycin

14 listopada 2012

Ryc. 1 Charakterystyka respondentów: A- wg płci, B- wg wieku, C- wg wykształcenia.  12
Ryc. 2 Charakterystyka pobytu na obszarze Doliny Baryczy: A- długość pobytu, B- motywy podróży, C-sposób spędzania czasu  13
Ryc. 3 Źródła informacji nt. Doliny Baryczy 15
Ryc. 4 Ocena atrakcji turystycznych na obszarze Doliny Baryczy. 16
Ryc. 5 Ocena bazy noclegowej na obszarze Doliny Baryczy 18
Ryc. 6 Ocena usług przewodnickich i pilockich na obszarze Doliny Baryczy 19