Analiza uwarunkowań rozwoju turystyki na obszarze Doliny Baryczy : Uwarunkowania pozaprzyrodnicze rozwoju turystyki
  • Ryc. 5
  • min
min

Muzea i wystawy czasowe

Na obszarze szesnastu gmin „Doliny Baryczy” istnieje piętnaście obiektów o charakterze muzealnym bądź z wystawami czasowymi (Załącznik 3.).

13 października 2012

Największe znaczenie w regionie ma Odolanów, gdzie mieszczą się trzy tego typu obiekty (Ryc.5):
- Kuźnia Tadeusza Górnego, której właścicielem jest emerytowany kowal. Zainteresowanym turystom pokazuje jak wygląda praca kowala, jak wykuwa się podkowy czy też jak brzmi kowadło uderzane młotem. Kuźnia stanowi swoistą ostoję tego przechodzącego powoli do historii zawodu.
- Mini skansen, Park natury Odolanów
- Muzeum regionalne przy Odolanowskim Domu Kultury
(Załącznik 3.)

Pod tym względem wyróżnia się również Antonin i Trzebnica, gdzie do dyspozycji są po dwa obiekty.

W Antoninie w pałacyku Radziwiłłów znajduje się izba pamięci poświęcona Fryderykowi Chopinowi oraz neoromańska kaplica grobowa Radziwiłłów z wnętrzem z dekoracją w stylu bizantyjskim. W krypcie znajdują się trumny Radziwiłłów, groby tegoż rodu przy kaplicy przeniesione z krypty w roku 1928.

Trzebnica to przede wszystkim:
- Muzeum kultu Św. Jadwigi Śląskiej- Powstał przy okazji 600 - lecia istnienia Odolanowa.
- Muzeum Regionalne Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej – Zbiory muzeum zawierają m. in. pełną dokumentację odkryć pokazujących ślady pobytu Homo Erectusa z terenu Winnej Góry (Kociej Góry) z okresu sprzed 500 tysięcy lat. Stałą ekspozycją jest gablota z przedmiotami znalezionymi na tych terenach, z okresu średniowiecza, oryginalne manierki pielgrzymie z XIII wieku, z którymi pielgrzymi udawali się do grobu księżnej Śląska - św. Jadwigi. Na wystawie obecnie można również zobaczyć plany miasta, współczesną mapę miasta, dużą panoramę Trzebnicy z Kociej Góry, planszę dotyczącą fundatorów bazyliki i klasztoru trzebnickiego - św. Jadwigi i Henryka Brodatego, można zapoznać się z najważniejszymi datami z historii miasta,