Analiza uwarunkowań rozwoju turystyki na obszarze Doliny Baryczy : Uwarunkowania pozaprzyrodnicze rozwoju turystyki
  • Ryc. 6
  • min
min

Tradycje i imprezy lokalne

13 października 2012

Według danych zebranych w samorządach gminnych na obszarze „Doliny Baryczy” odbywają się corocznie 53 imprezy (Załącznik 4.).

Są to przede wszystkim imprezy o charakterze lokalnym, jak dożynki, dni gminy, które odbywają się w większości miast gminnych (Ryc. 6).

Najwięcej imprez w ciągu roku odbywa się w Odolanowie (8), Sośnie (7) oraz w Cieszkowie (7).
Do najważniejszych i największych imprez o zasięgu regionalnym należą coroczne, odbywające się we wrześniu Święto Karpia Milickiego oraz po raz pierwszy w październiku Dni Karpia. Pierwsza organizowana przez władze powiatu Milicz, druga została wypromowana i zorganizowana przez PTPP pro Natura z Wrocławia, Dolnośląską Fundację Ekorozwoju z Wrocławia oraz Fundację Doliny Baryczy z Milicza
Są to imprezy plenerowe, którym towarzyszą: ekojarmark, odłowy karpia ze stawów hodowlanych, rajd rowerowy, można tu także skosztować karpia przyrządzanego na różne sposoby. Jest to impreza