Analiza uwarunkowań rozwoju turystyki na obszarze Doliny Baryczy : Zagospodarowanie turystyczne
min

Przewodnicy turystyczni

Mimo bardzo bogatych walorów do rozwoju turystyki, istnieje bardzo uboga baza wykwalifikowanych przewodników.

13 października 2012

Na obszarze objętym opracowaniem jest tylko pięciu przewodników kwalifikowanych PTTK:

1. Jankowska Hanna  nr licencji  01/9/LT/2001   telefonu brak
2. Jaśniewski Roman  nr licencji  01/111/LT/2000  tel. 071/384 06 43
3. Radliński Wojciech   nr licencji  03/55/LT/2000     telefonu brak
4. Ranoszek Włodzimierz  nr licencji   323/LT/2000    tel. 071/384 73 18; 0605619956
5. Rożek Bolesław   nr licencji 03/161/LT/2000    telefonu brak

W kolejnych etapach prac nad programem operacyjnym należy wypracować zasady otrzymywania licencji przewodnickich na teren PK Dolina Baryczy, standardy jakie muszą być przy tym spełnione.

Prócz indywidualnych przewodników w „Dolinie Baryczy” funkcjonuje jeszcze kilka organizacji, które zajmują się problematyką turystyki i promocji regionu. Są to:
Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy istnieje od 2000 r. W skład Stowarzyszenia wchodzą gminy: Dobroszyce, Oborniki Śl., Prusie, Trzebnica, Wisznia Mała, Zawonia i Żmigród. Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, tel./fax. 071/387-13-19,
e-mail: sgtbarycz@wp.pl, www.sgtbarycz.trzebnica.net

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy”, ul.Trzebnicka 46, 56-300 Milicz, www.cem-milicz.prv.pl, email: pomilcz@wp.pl. Jest organizacją wspierającą  Centrum Edukacyjno-Metodyczne „Dolina Baryczy”  w zakresie realizowania działań edukacyjnych. Przygotowywane i realizowane projekty edukacyjne umożliwiają pozyskiwanie środków finansowych na organizację przedsięwzięć dla młodzieży ze szkół regionu Doliny Baryczy.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej
Żmigród 55-140, Wrocławska 12, tel: 0/.../71/385-31-34