Metodyka strefowania działalności turystycznej na obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy : Etap 1: Wyznaczenie kryteriów (...)
min

Kryterium przyrodnicze:

II.1.1 Kryterium przyrodnicze:
Poszczególne strefy wyróżniono na podstawie kilku kryteriów, przy czym podstawowe i zasadnicze jest kryterium przyrodnicze, na które składa się:

  • cenność i unikatowość gatunków ornitofauny na podstawie przeprowadzonej waloryzacji (Zając, Smyk, 2008),
  • typy siedlisk przyrodniczych,
  • obecność gatunków strefowych.
13 października 2012

Waloryzacji ornitofauny dokonano w systemie punktowym, przy czym im większa liczba punktów, tym większa wartość i unikatowość gatunku. Pod uwagę wzięto (Zając, Smyk, 2008):
1) Obecność gatunku w Polskiej Czerwonej Księdze – punkty w zależności od kategorii zagrożenia gatunku:
• gatunki skrajnie zagrożone (CR) – 5 pkt
• gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone (EN) – 4 pkt
• gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie (VU) – 3 pkt
• gatunki niższego ryzyka, bliskie zagrożenia (NT) – 2 pkt
• gatunki na razie nie zagrożone wymarciem, z różnych powodów wpisanie do PCK (LC) – 1 pkt
2) Obecność gatunku w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej – 5 pkt

3) Występowanie w Dolinie Baryczy-klasyfikacja wzorowana na kategoriach zagrożeń z PCK (Orłowska, Witkowski )
• gatunki zanikające lub zanikłe z możliwością powrotu – 5 pkt
• gatunki zagrożone – 4 pkt
• gatunki bardzo nieliczne – 3 pkt
• gatunki nieliczne – 2 pkt
• gatunki liczne – 1 pkt