Spis Tabel : rozdz1
min

Tab. 4

Elementy, których brakowało odwiedzającym w czasie pobytu w Dolinie Baryczy

14 listopada 2012

Czego zabrakło podczas pobytu w Dolinie Baryczy?

Liczebność

Udział procentowy

informacji i oznakowania: o noclegach, gastronomi, szlakach, atrakcjach, o smażalniach ryb, kuchni regionalnej, stawach

28

16,4

restauracji i małej gastronomii

17

9,9

miejsc do odpoczynku (np. ławek)

15

8,8

kuchni, produktów i pamiątek lokalnych

14

8,2

dobrych dróg i parkingów, oraz dostępności do obiektów

14

8,2

koszy na odpady

12

7,0

kąpielisk, plaż, rekreacyjnego wykorzystania stawów

10

5,8

Niczego

9

5,3

możliwości zwiedzania pałaców i ich renowacja

8

4,7

wież widokowych

5

2,9

toalet

5

2,9

ścieżek rowerowych

5

2,9

internetu i zasięgu tel. komórkowych

5

2,9

bazy noclegowej (np.agroturystyki i pól namiotowych)

5

2,9

dobrej pogody

4

2,3

czasu

4

2,3

Inne: Polowania, wypożyczalni rowerów, wykoszonych stawów żeby można zrobić zdjęcia, wąskotorówki, troski o turystę, spray na komary, łowisk, ciszy, ciepłych skarpet, atrakcje dla dzieci

9

5,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych