Ruch turystyczny w Dolinie Baryczy - analiza badań kwestionariuszowych : rozdz1
min

Podsumowanie

14 listopada 2012

 

Na podstawie badań ankietowych podjęto próbę identyfikacji elementów, których zabrakło odwiedzającym w czasie pobytu w Dolinie Baryczy. Wymieniane elementy potwierdzają się również przy okazji oceny usług noclegowych, przewodnickich. Najczęściej wymienianym elementem jest brak lub niedobór informacji i oznakowania obiektów, tras; brak odpowiedniego zagospodarowania turystycznego (bazy noclegowej, gastronomicznej), brak łatwego dostępu do lokalnej kuchni, produktów, pamiątek (tab. 4). Brakuje również podstawowych elementów zagospodarowania takich jak kosze na śmieci, toalety, miejsca do odpoczynku (ławki, wiaty). Przynajmniej niektóre z braków są do uzupełnienia niewielkim kosztem.

Mimo wielu zastrzeżeń pobyt w Dolinie Baryczy należy uznać za udany, ponieważ aż 98% respondentów ma zamiar ponownie odwiedzić obszar.

Tab. 4 Elementy, których brakowało odwiedzającym w czasie pobytu w Dolinie Baryczy