min min min
miesiac dzien

min

Barycz w liczbach

 Rzeka Barycz

133 km długości, średni spadek – 0,035% (jeden z najniższych w Polsce), powierzchnia dorzecza – 5534,5 km²

Największy dawny staw

obejmujący obszar obecnego stawu Grabownica (i tereny na wschód od niego) – prawdopodobnie ok 1000 ha w XVI wieku

Największy współczesny staw

staw Stary (kompleks Radziądz) – 300 ha (drugi co do wielkości istniejący staw rybny w Polsce)

Obszar

(w przybliżeniu) 950 km² (lasy 48%, tereny rolnicze 46%, wody powierzchniowe 6% - głównie stawy)

Rezerwat Stawy Milickie

utworzony w 1963 roku, powierzchnia – 5324,31 ha (największy rezerwat ornitologiczny w Polsce, drugi co do wielkości wśród wszystkich rezerwatów)

PK „Dolina Baryczy”

utworzony w 1996 roku, powierzchnia 87040 ha (największy park krajobrazowy w Polsce)

301 gatunków ptaków

w całej Dolinie Baryczy (w ujęciu  historycznym), z tej liczby gniazduje regularnie (lub gniazdowało w ostatnich latach) 166 gatunków

Na obszarze PK „Dolina Baryczy” występuje

42 gat. roślin chronionych (w tym 28 objętych ochroną ścisłą), 34 gat. ryb, 13 gat. płazów, 5 gat. gadów, 56 gat. ssaków (w tym 29 chronionych)

W zlewni Baryczy - 12 ostoi Natura 2000

3 Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków i 9 Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk

OSO „Dolina Baryczy”

powierzchnia 55516,8 ha; jest ważną ostoją dla 18 gatunków ptaków wymienionych w Zał I Dyrektywy Ptasiej

SOO„Ostoja nad Baryczą”

pow. 82026,4 ha; 14 siedlisk i ważna ostoja 15 gat. zwierząt  wymienionych w Zał. I i II Dyrektywy Siedliskowej

SOO „Chłodnia w Cieszkowie”

największe nizinne zimowisko nietoperzy na Dolnym Śląsku, największe zimowisko mopka (200 osobników - gatunek z II Zał. Dyr. Siedl.)

IBA „Dolina Baryczy”

Important Bird Area – ostoja ptaków o znaczeniu międzynarodowym – obszar pokrywa się z OSO „Dolina Baryczy”:

Kryteria dla wyznaczenia IBA

spełnione dla 16 gatunków ptaków oraz ogólnie dla ptaków wodno-błotnych

Odnotowane koncentracje ptaków

53-68 tys. osobników ptaków wodno-błotnych (liczebność 20 tys. spełnia kryteria wyznaczenia IBA)

Kluczowa ostoja dla 2 gatunków zagrożonych globalnie

podgorzałka i kania ruda

Gęś zbożowa, czapla biała, żuraw

obszar Doliny skupia co najmniej 1% populacji światowej

Przykładowe liczebności kluczowych gat. ptaków lęgowych:

podgorzałka – 30-39 par, bąk – do 53 samców terytorialnych, kania ruda – 10-15 par, błotniak stawowy – do 92 par

Liczebności gat.ptaków migrujących:

gęś zbożowa – do 28 tys. osobników (max  > 30 tys. na jednym stawie); czapla biała – do 1500, bielik – do 140  (max. 1 stawie – 116), żuraw – do 8000.

17 listopada 2012