min min min
miesiac dzien
min

Informacja prasowa z konferencji w Dolinie Baryczy

23 marca 2012

Z okazji rozpoczęcia wiosennego sezonu obserwacji ptaków (birdwatchingu) Fundacja EkoRozwoju oddaje w Dolinie Baryczy do użytku unikatowy w skali  kraju  system infrastruktury turystycznej umożliwiającej  sterowanie ruchem turystów   dla potrzeb ochrony przyrody. Dolina Baryczy to największy w Europie kompleks stawów rybnych, a jednocześnie największy rezerwat ornitologiczny w Polsce, obszar o randze europejskiej znajdujący się w światowej sieci Living Lakes, Ptasi Raj będący miejscem występowania aż 297 gatunków ptaków, z czego 172 to gatunki lęgowe.

Rozwój turystyki stwarza okazję do harmonijnego rozwoju obszaru i tworzenia miejsc pracy - jednak bez odpowiedniego zabezpieczenia może stanowić zagrożenie dla przyrody . Działania podjęte w Dolinie Baryczy służą ochronie najcenniejszych terenów przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów. Powstał kompleks infrastruktury obejmujący w chwili obecnej 7 specjalistycznych wież i czatowni do obserwacji ptaków,  infrastrukturę edukacyjną z interaktywnymi ścieżkami przyrodniczymi i wiatami do prowadzenia zajęć oraz zlokalizowanymi w terenie tablicami i drogowskazami kierującymi ruch.
Rozwój infrastruktury możliwy był dzięki projektowi „Turystyka przyjazna przyrodzie w Dolinie Baryczy” realizowanemu w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (o budżecie prawie 750 000  zł) oraz dzięki współpracy wielu partnerów - w tym gmin Milicz i Żmigród, Nadleśnictwa Milicz oraz samorządowej spółki Stawy Milickie S.A. Projekt, będący kolejnym etapem działań prowadzonych przez Fundację EkoRozwoju w Dolinie Baryczy, objął:

 • Wzbogacenie terenu w odpowiednio wyposażone ścieżki przyrodnicze i punkty obserwacji ptaków, zapewniające kanalizację ruchu turystycznego i minimalizację presji turystów w trakcie obserwacji:
  • 3 czatownie do obserwacji ptaków: staw Gadzinowy, staw Stary, staw Rudy;
  • 2 interaktywne  ścieżki przyrodnicze: a) Karłów-Wałkowa-Karłów oraz b) Sławoszowice-Godnowa
 • Utworzenie wiat edukacyjnych w miejscowościach Wałkowa i Ruda Milicka, które stanowić  będą punkty obsługi głównie dla grup w ramach turystyki edukacyjnej, w tym celu: w miejscowości Ruda Milicka wyremontowano szachulcową stodołę przy zabytkowej „Gajówce” -w miejscowości Wałkowa wybudowano wiatę edukacyjną przy zabytkowej wyłuszczarni szyszek.
 • Utworzenie systemu 70 tablic i kierunkowskazów kierujących ruchem turystycznym;
 • Promowanie nieinwazyjnej turystyki, w szczególności turystyki przyrodniczej – birdwatchingu i turystyki edukacyjnej, poprzez:
  • przewodnik turystyki przyrodniczej w Dolinie BaryczyINFORMACJA PRASOWA
  • materiały promocyjne i dydaktyczne dotyczące ścieżek przyrodniczych

serwis www.barycz.pl
   Więcej informacji:  Dorota Chmielowiec-Tyszko / Fundacja EkoRozwoju
            tel. 608 503 038, d.chmielowiec@eko.org.pl