min min min
miesiac dzien
min

Rybitwa rzeczna

Najliczniejszy rybitwa, gniazdująca kolonijnie - często w towarzystwie śmieszek

26 lipca 2011

Rybitwa rzeczna (Sterna hirundo)

Wizytówka: Najliczniejszy krajowy gatunek z rodziny rybitw. Odżywia się wyłącznie rybami. Gnieździ się kolonijnie, najchętniej na piaszczystych łachach lub wyspach pozbawionych wysokiej roślinności.

Status w regionie: Ze względu na niekorzystne zmiany siedliskowe (zarastanie wysp) populacja lęgowa rybitwy rzecznej w Dolinie Baryczy znacznie się zmniejszyła. Obecnie liczy ona około 400 par. Jedynym stałym miejscem, gdzie rybitwy tworzą kolonie lęgowe, są wyspy na Stawie Rudym koło Rudy Żmigrodzkiej.

Gdzie obserwować: Ptaki lęgowe: Staw Rudy. Ptaki przelotne: praktycznie wszystkie stawy (również niewielkie zbiorniki).

Kiedy wypatrywać: Rybitwy rzeczne przylatują w kwietniu i pozostają do końca września.

tekst: Bartosz Smyk