min min min
miesiac dzien
min

Lista ptaków Doliny Baryczy

W czasach historycznych na obszarze Doliny Baryczy stwierdzono występowanie lub naturalne pojawy 300 gatunków ptaków

10 listopada 2011

 

nazwa polska

nazwa naukowa

status

okres występowania

1

łabędź niemy

Cygnus olor

L P Z

cały rok

2

łabędź czarnodzioby

Cygnus columbianus

P

II-IV, X-XII

3

łabędź krzykliwy

Cygnus cygnus

l P Z

cały rok

4

łabędź czarny

Cygnus atratus

x

 

5

gęś zbożowa

Anser fabalis

P Z

IX-IV

6

gęś krótkodzioba

Anser brachyrhynchus

P z

X-IV

7

gęś białoczelna

Anser albifrons

P z

IX-IV

8

gęś mała

Anser erythropus

P

II-IV, X-XI

9

gęgawa

Anser anser

L P Z

cały rok

10

śnieżyca duża

Anser caerulescens

x

 

11

gęś tybetańska

Anser indicus

x

 

12

bernikla kanadyjska

Branta canadensis

n

-

13

bernikla północna

Branta hutchinsii

x

-

14

bernikla białolica

Branta leucopsis

P

X-IV

15

bernikla obrożna

Branta bernicla

n

-

16

bernikla rdzawoszyja

Branta ruficollis

P

II-III, X-XI

17

gęsiówka egipska

Alopochen aegyptiacus

n

-

18

kazarka rdzawa

Tadorna ferruginea

N

-

19

ohar

Tadorna tadorna

P

III-V, VIII-XI

20

mandarynka

Aix galericulata

n

-

21

karolinka

Aix sponsa

x

-

22

świstun

Anas penelope

P z

VIII-V

23

krakwa

Anas strepeta

L P z

cały rok

24

cyraneczka

Anas crecca

l P Z

cały rok

25

krzyżówka

Anas platyrhynchos

L P Z

cały rok

26

rożeniec

Anas acuta

P

III-IV, X-XI

27

cyranka

Anas querquedula

l P

III-X

28

płaskonos

Anas clypeata

l P z

cały rok

29

hełmiatka

Netta rufina

P

III-V, VIII-XI

30

głowienka

Aythya ferina

L P Z

cały rok

31

czerniczka

Aythya collaris

n

-

32

podgorzałka

Aythya nyroca

l P

III-XI

33

czernica

Aythya fuligula

L P Z

cały rok

34

ogorzałka

Aythya marila

P

II-IV, IX-XII

35

edredon

Somateria mollissima

n

-

36

lodówka

Clangula hyemalis

N

-

37

markaczka

Melanitta nigra

N

-

38

uhla

Melanitta fusca

N

-

39

gągoł

Bucephala clangula

l P Z

cały rok

40

sierpiec

Bucephala islandica

x

 

41

gągołek

Bucephala albeola

x

-

42

bielaczek

Mergus albellus

P z

X-IV

43

szlachar

Mergus serrator

P

II-IV, X-XII

44

nurogęś

Mergus merganser

l P Z

cały rok

45

kapturnik

Lophodytes cucullatus

x

-

46

sterniczka jamajska

Oxyura jamaicensis

n

-

47

cietrzew

Tetrao tetrix

(l)

-

48

kuropatwa

Perdix perdix

L Z

cały rok

49

przepiórka

Coturnix coturnix

L P

IV-X

50

bażant

Phasianus colchicus

L Z

cały rok

51

nur rdzawoszyi

Gavia stellata

P

X-XII

52

nur czarnoszyi

Gavia arctica

P

X-XII

53

perkozek

Tachybaptus ruficollis

L P Z

cały rok

54

perkoz dwuczuby

Podiceps cristatus

L P z

cały rok

55

perkoz rdzawoszyi

Podiceps grisegena

l P

III-XI

56

perkoz rogaty

Podiceps auritus

P

IV-V, X-XII

57

zausznik

Podiceps nigricollis

l P

III-XI

58

kormoran

Phalacrocorax carbo

l P z

cały rok

59

kormoran mały

Phalacrocorax pygmeus

n

-

60

pelikan różowy

Pelecanus onocrotalus

n

-

61

bąk

Botaurus stellaris

l P z

cały rok

62

bączek

Ixobrychus minutus

l P

IV-IX

63

ślepowron

Nycticorax nycticorax

N

-

64

czapla modronosa

Ardeola ralloides

n

-

65

czapla złotawa

Bubulcus ibis

n

-

66

czapla nadobna

Egretta garzetta

n

-

67

czapla biała

Egretta alba

P z

cały rok

68

czapla siwa

Ardea cinerea

l P Z

cały rok

69

czapla purpurowa

Ardea purpurea

(l) P

IV-X

70

bocian czarny

Ciconia nigra

l P

III-IX

71

bocian biały

Ciconia ciconia

L P

III-IX

72

ibis kasztanowaty

Plegadis falcinellus

n

-

73

ibis czczony

Threskiornis aethiopicus

x

 

74

warzęcha

Platalea leucorodia

n

-

75

flaming różowy

Phoenicopterus roseus

n

-

76

trzmielojad

Pernis apivorus

l P

IV-IX

77

kania czarna

Milvus migrans

l P

III-IX

78

kania ruda

Milvus milvus

l P

III-X

79

bielik

Haliaetus albicilla

l P Z

cały rok

80

gadożer

Circaetus gallicus

n

-

81

błotniak stawowy

Circus aeruginosus

L P

III-X

82

błotniak zbożowy

Circus cyaneus

P Z

IX-V

83

błotniak stepowy

Circus macrourus

n

-

84

błotniak łąkowy

Circus pygargus

l P

IV-X

85

jastrząb

Accipiter gentilis

L Z

cały rok

86

krogulec

Accipiter nisus

l Z

cały rok

87

myszołów

Buteo buteo

L Z

cały rok

88

kurhannik

Buteo rufinus

n

-

89

myszołów włochaty

Buteo lagopus

P Z

XI-IV

90

orlik krzykliwy

Aquila pomarina

(l) P

III-IV, VII-IX

91

orlik grubodzioby

Aquila clanga

n

-

92

orzeł przedni

Aquila chrysaetos

n

-

93

rybołów

Pandion haliaetus

P

III-V, VII-X

94

pustułka

Falco tinnunculus

l Z

cały rok

95

kobczyk

Falco vespertinus

N

-

96

drzemlik

Falco columbarius

P Z

X-III

97

kobuz

Falco subbuteo

l P

III-X

98

raróg

Falco cherrug

n

-

99

białozór

Falco rusticolus

n

-

100

sokół wędrowny

Falco peregrinus

(l) N

-

101

wodnik

Rallus aquaticus

L P

III-XI

102

kropiatka

Porzana porzana

l P

IV-XI

103

zielonka

Porzana parva

l P

IV-X

104

derkacz

Crex crex

l P

IV-X

105

kokoszka

Gallinula chloropus

L P

III-XI

106

łyska

Fulica atra

L Z

cały rok

107

żuraw

Grus grus

L P

II-XII

106

strepet

Tetrax tetrax

(l)

-

107

drop

Otis tarda

(n)

-

108

ostrygojad

Haematopus ostralegus

N

-

109

szczudłak

Himantopus himantopus

n

-

110

szablodziób

Recurvirostra avosetta

N

-

111

kulon

Burhinus oedicnemus

(l)

-

112

żwirowiec łąkowy

Glareola pratincola

n

-

113

sieweczka rzeczna

Charadrius dubius

l P

III-X

116

sieweczka obrożna

Charadrius hiaticula

(l) P

III-X

117

siewka złota

Pluvialis apricaria

P

III-V, X-XII

118

siewnica

Pluvialis squatarola

P

IV-V, VIII-XI

119

czajka towarzyska

Vanellus gregarius

n

-

120

czajka

Vanellus vanellus

L P

II-XII

121

biegus rdzawy

Calidris canutus

P

VII-X

122

piaskowiec

Calidris alba

P

VIII-X

123

biegus malutki

Calidris minuta

P

V, VIII-X

124

biegus mały

Calidris temminckii

P

V, VIII-IX

125

biegus długoskrzydły

Calidris bairdii

n

-

126

biegus arktyczny

Calidris melanotos

n

-

127

biegus krzywodzioby

Calidris ferruginea

P

V, VII-X

128

biegus zmienny

Calidris alpina

P

III-V, VII-XI

129

biegus płaskodzioby

Limicola falcinellus

P

????

130

biegus płowy

Tryngites subruficollis

n

-

131

batalion

Philomachus pugnax

(l) P

III-V, VII-XI

132

bekasik

Lymnocryptes minimus

P

IV-V, X

133

kszyk

Gallinago gallinago

l P

III-XII

134

dubelt

Gallinago media

n

-

135

słonka

Scolopax rusticola

l P

III-XI

136

rycyk

Limosa limosa

l P

III-X

137

szlamnik

Limosa lapponica

P

IX-X

138

kulik mniejszy

Numenius phaeopus

P

IV-V, VII-VIII

139

kulik wielki

Numenius arquata

(l) P

III-XI

140

brodziec śniady

Tringa erythropus

P

IV-V, VII-XI

141

krwawodziób

Tringa totanus

l P

III-XI

142

brodziec pławny

Tringa stagnatilis

N

-

143

kwokacz

Tringa nebularia

P

IV-V, VII-X

144

samotnik

Tringa ochropus

l P z

cały rok

145

łęczak

Tringa glareola

P

IV-X

146

terekia

Xenus cinereus

n

-

147

brodziec piskliwy

Actitis hypoleucos

(l) P

IV-X

148

kamusznik

Arenaria interpres

N

-

149

płatkonóg szydłodzioby

Phalaropus lobatus

N

-

150

płatkonóg płaskodzioby

Phalaropus fulicarius

n

-

151

wydrzyk tęposterny

Stercorarius pomarinus

n

-

152

wydrzyk ostrosterny

Stercorarius parasiticus

n

-

153

orlica

Larus ichthyaetus

n

-

154

mewa czarnogłowa

Larus melanocephalus

l P

IV-IX

155

mewa mała

Larus minutus

P

IV-V, VIII-X

156

mewa obrożna

Larus sabini

n

-

157

śmieszka

Larus ridibundus

l P z

cały rok

158

mewa siwa

Larus canus

P z

cały rok

159

mewa żółtonoga

Larus fuscus

P

IV-VII, IX-XI

160

mewa srebrzysta

Larus argentatus

N

-

161

mewa białogłowa

Larus cachinnans

l P z

cały rok

162

mewa romańska

Larus michahellis

N

-

163

mewa siodłata

Larus marinus

N

-

164

mewa trójpalczasta

Rissa tridactyla

n

-

165

rybitwa wielkodzioba

Hydroprogne caspia

P

IV-V, VIII-IX

166

rybitwa czubata

Sterna sandvicensis

n

-

167

rybitwa rzeczna

Sterna hirundo

l P

IV-X

168

rybitwa białoczelna

Sternula albifrons

P

IV-IX

169

rybitwa białowąsa

Chlidonias hybridus

l P

IV-IX

170

rybitwa czarna

Chlidonias niger

l P

IV-X

171

rybitwa białoskrzydła

Chlidonias leucopterus

l P

IV-IX

172

gołąb miejski

Columba livia f. urbana

L Z

cały rok

173

siniak

Columba oenas

l P

III-X

174

grzywacz

Columba palumbus

L P

III-X

175

sierpówka

Streptopelia decaocto

L Z

cały rok

176

turkawka

Streptopelia turtur

L P

IV-IX

177

aleksandretta obrożna

Psittacula krameri

x

 

178

kukułka

Cuculus canorus

L P

IV-IX

179

płomykówka

Tyto alba

l z

cały rok

180

pójdźka

Athene noctua

l z

cały rok

181

puszczyk

Strix aluco

L Z

cały rok

182

uszatka

Asio otus

L Z

cały rok

183

uszatka błotna

Asio flammeus

(l) P z

XII-II

184

włochatka

Aegolius funereus

l z

cały rok

185

lelek

Caprimulgus europaeus

l P

IV-IX

186

jerzyk

Apus apus

l P

IV-IX

187

jerzyk alpejski

Tachymarptis melba

n

-

188

zimorodek

Alcedo atthis

L Z

cały rok

189

żołna

Merops apiaster

l P

V-IX

190

kraska

Coracias garrulus

(l P)

-

191

dudek

Upupa epops

l P

IV-X

192

krętogłów

Jynx torquilla

L P

IV-X

193

dzięcioł zielonosiwy

Picus canus

L Z

cały rok

194

dzięcioł zielony

Picus viridis

L Z

cały rok

195

dzięcioł czarny

Dryocopus martius

L Z

cały rok

196

dzięcioł duży

Dendrocopos major

L Z

cały rok

197

dzięcioł białoszyi

Dendrocopos syriacus

n

-

198

dzięcioł średni

Dendrocopos medius

L Z

cały rok

199

dzięcioł białogrzbiety

Dendrocopos leucotos

n

-

200

dzięciołek

Dendrocopos minor

L Z

cały rok

201

dzierlatka

Galerida cristata

l z

cały rok

202

lerka

Lullula arborea

L P

III-XI

203

skowronek

Alauda arvensis

L P z

cały rok

204

górniczek

Eremphila alpestris

P z

I-III

205

brzegówka

Riparia riparia

L P

IV-IX

206

dymówka

Hirundo rustica

L P

III-X

207

oknówka

Delichon urbicum

L P

IV-X

208

świergotek polny

Anthus campestris

l P

IV-IX

209

świergotek drzewny

Anthus trivialis

L P

IV-X

210

świergotek łąkowy

Anthus pratensis

L P z

cały rok

211

świergotek rdzawogardły

Anthus cervinus

N

-

212

siwerniak

Anthus spinoletta

P

X-XII, II-III

213

świergotek nadmorski

Anthus petrosus

n

-

214

pliszka żółta

Motacilla flava

L P

IV-X

215

pliszka cytrynowa

Motacilla citreola

n

-

216

pliszka górska

Motacilla cinerea

l? n

-

217

pliszka siwa

Motacilla alba

L P

III-XI

218

jemiołuszka

Bombycilla garrulus

P Z

XII-II

219

pluszcz

Cinclus cinclus

n

-

220

strzyżyk

Troglodytes troglodytes

L Z

cały rok

221

pokrzywnica

Prunella modularis

L P

III-XI

222

rudzik

Erithacus rubecula

L Z

cały rok

223

słowik szary

Luscinia luscinia

l P

IV-IX

224

słowik rdzawy

Luscinia megarhynchos

L P

IV-IX

225

podróżniczek

Luscinia svecica

l P

III-XI

226

kopciuszek

Phoenicurus ochruros

L P

III-XI

227

pleszka

Phoenicurus phoenicurus

L P

IV-X

228

pokląskwa

Saxicola rubetra

L P

IV-IX

229

kląskawka

Saxicola rubicola

L P

III-X

230

białorzytka

Oenanthe oenanthe

L P

III-X

231

kos

Turdus merula

L Z

cały rok

232

kwiczoł

Turdus pilaris

L Z

cały rok

233

śpiewak

Turdus philomelos

L P

III-X

234

droździk

Turdus iliacus

(l) P z

X-IV

235

paszkot

Turdus viscivorus

L Z

cały rok

236

świerszczak

Locustella naevia

L P

IV-IX

237

strumieniówka

Locustella fluviatilis

L P

V-IX

238

brzęczka

Locustella luscinioides

L P

IV-IX

239

tamaryszka

Acrocephalus melanopogon

n

-

240

wodniczka

Acrocephalus paludicola

(l) n

-

241

rokitniczka

Acrocephalus schoenobaenus

L P

IV-X

242

łozówka

Acrocephalus palustris

L P

V-VIII

243

trzcinniczek

Acrocephalus scirpaceus

L P

IV-X

244

trzciniak

Acrocephalus arundinaceus

L P

IV-X

245

zaganiacz

Hippolais icterina

L P

V-IX

246

jarzębatka

Sylvia nisoria

l P

V-IX

247

piegża

Sylvia curruca

L P

IV-IX

248

cierniówka

Sylvia communis

L P

IV-IX

249

kapturka

Sylvia atricapilla

L P

IV-X

250

gajówka

Sylvia borin

L P

IV-IX

251

świstunka leśna

Phylloscopus sibilatrix

L P

IV-IX

252

pierwiosnek

Phylloscopus collybita

L P

III-X

253

piecuszek

Phylloscopus trochilus

L P

IV-X

254

mysikrólik

Regulus regulus

L Z

cały rok

255

zniczek

Regulus ignicapilla

l P

III-X

256

muchołówka szara

Muscicapa striata

L P

IV-IX

257

muchołówka mała

Ficedula parva

l P

V-IX

258

muchołówka białoszyja

Ficedula albicollis

l P

IV-IX

259

muchołówka żałobna

Ficedula hypoleuca

L P

IV-IX

260

wąsatka

Panurus biarmicus

l Z

cały rok

261

raniuszek

Aegithalos caudatus

L Z

cały rok

262

sikora uboga

Poecile palustris

L Z

cały rok

263

czarnogłówka

Poecile montanus

L Z

cały rok

264

czubatka

Lophophanes cristatus

L Z

cały rok

265

sosnówka

Periparus ater

L Z

cały rok

266

modraszka

Cyanistes caeruleus

L Z

cały rok

267

sikora lazurowa

Cyanistes cyanus

n

-

268

bogatka

Parus major

L Z

cały rok

269

kowalik

Sitta europaea

L Z

cały rok

270

pełzacz leśny

Certhia familiaris

L Z

cały rok

271

pełzacz ogrodowy

Certhia brachydactyla

L Z

cały rok

272

remiz

Remiz pendulinus

L P

III-X

273

wilga

Oriolus oriolus

L P

IV-IX

274

gąsiorek

Lanius collurio

L P

V-IX

275

dzierzba czarnoczelna

Lanius minor

(l P)

-

276

srokosz

Lanius excubitor

l Z

cały rok

277

dzierzba rudogłowa

Lanius senator

(l P)

-

278

sójka

Garrulus glandarius

L Z

cały rok

279

sroka

Pica pica

L Z

cały rok

280

orzechówka

Nucifraga caryocatactes

n

-

281

kawka

Corvus monedula

L Z

cały rok

282

gawron

Corvus frugilegus

L Z

cały rok

283

wrona

Corvus cornix

L Z

cały rok

284

czarnowron

Corvus corone

n

-

285

kruk

Corvus corax

L Z

cały rok

286

szpak

Sturnus vulgaris

L P

II-XI

287

pasterz

Sturnus roseus

n

-

288

wróbel

Passer domesticus

L Z

cały rok

289

mazurek

Passer montanus

L Z

cały rok

290

zięba

Fringilla coelebs

L Z

cały rok

291

jer

Fringilla montifringilla

P Z

IX-IV

292

kulczyk

Serinus serinus

L P

III-X

293

dzwoniec

Carduelis chloris

L Z

cały rok

294

szczygieł

Carduelis carduelis

L Z

cały rok

295

czyż

Carduelis spinus

(l?) P Z

cały rok

296

makolągwa

Carduelis cannabina

L Z

cały rok

297

rzepołuch

Carduelis flavirostris

P Z

XII-III

298

czeczotka

Carduelis flammea

P Z

XI-III

299

czeczotka tundrowa

Carduelis hornemanni

n

-

300

krzyżodziób świerkowy

Loxia curvirostra

N

-

301

dziwonia

Carpodacus erythrinus

L P

V-VII

302

gil

Pyrrhula pyrrhula

l Z

cały rok

303

grubodziób

Coccothraustes coccothraustes

L Z

cały rok

304

poświerka

Calcarius lapponicus

n

-

305

śnieguła

Plectrophenax nivalis

P z

XI-III

306

trznadel

Emberiza citrinella

L Z

cały rok

307

ortolan

Emberiza hortulana

L P

IV-IX

308

trznadel czubaty

Emberiza rustica

n

-

309

potrzos

Emberiza schoeniclus

L Z

cały rok

310

potrzeszcz

Emberiza calandra

L Z

cały rok

Legenda:

L – gatunek lęgowy na całym obszarze doliny

l – gatunek lęgowy lokalnie i nielicznie

P – gatunek przelotny

Z – gatunek zimujący regularnie

z – gatunek zimujący nieregularnie i nielicznie

n – gatunek zalatujący nieregularnie

x – gatunek o niepewnym lub nienaturalnym pochodzeniu (ucienikierzy z niewoli)