min min min
miesiac dzien
min

Jelonek rogacz

Chroniony chrząszcz, którego samce ozdobione są potężnymi żuwaczkami przypominającymi poroże jelenia

11 sierpnia 2011

Jelonek rogacz (Lucanus cervus)

Wizytówka: Jeden z największych chrząszczy w Polsce. Ozdobą samca potężnie rozrośnięte żuwaczki, przypominające miniaturę poroży jelenia, od których owad wziął swą nazwę. Gatunek ściśle związany ze starodrzewiami dębowymi. Ze względu na utratę siedlisk oraz wyłapywanie przez kolekcjonerów stał się niezwykle rzadki w naszym kraju. Podlega ścisłej ochronie.

Status w regionie: Jelonki rogacze należą obecnie do najrzadszych mieszkańców Doliny Baryczy. Populacja na tym terenie liczy prawdopodobnie tylko kilkadziesiąt osobników, co i tak czyni jedną z najważniejszych populacji tego gatunku w Polsce południowo-zachodniej. Siedliskiem jelonka w dolinie grądy i buczyny z domieszką dębów, w tym koniecznie z obecnością zamierających i martwych drzew.

Gdzie obserwować: Jelonki występują w kompleksie na południe od Milicza oraz (prawdopodobnie) w rejonie Antonina.

Kiedy wypatrywać: Najłatwiej zaobserwować jelonki podczas rójki, która odbywa się w czerwcu, choć postaci dorosłe owadów żyją do kilku miesięcy. Aktywność chrząszczy jest największa w ciepłe popołudnia i wieczory (ale przed zapadnięciem ciemności).

tekst: Bartosz Smyk