min min min
miesiac dzien
min

Wydra

Świetnie pływający ssak drapieżny z rodziny łasicowatych, polujący głównie na ryby

13 października 2011

Wydra (Lutra lutra)

Wizytówka: Ziemnowodny ssak drapieżny z rodziny łasicowatych. Znakomicie przystosowana do pływania (błony pławne między palcami wszystkich kończyn, fałdy skórne zamykające otwory nosowe i uszne). Żywi się głównie rybami, a w mniejszym stopniu również rakami, małżami, żabami i innymi niewielkimi zwierzętami żyjącymi nad wodami. Ze względu na upodobania pokarmowe dawniej tępiona jako szkodnik w hodowlach ryb.

Status w regionie: Na skutek tępienia w latach 60- i 70-tych ubiegłego wieku w Dolinie Baryczy przebywało zaledwie kilka wydr. Ochrona gatunkowa spowodowała wzrost liczebny. Baryczańska populacja liczyła około 30 osobników w ostatniej dekadzie XX wieku, obecnie zaś żyje tu ponad 100 wydr, które zasiedlają zarówno stawy rybne, jak i Barycz oraz jej większe dopływy.

Gdzie obserwować: Rzeki: Barycz na całym dolnośląskim odcinku oraz przyujściowe odcinki większości jej dopływów (np. Polska Woda, Rybnica, Prądnia). Stawy: kompleksy Radziądz, Jamnik, Niezgoda, Ruda Sułowska, Zielony Dąb, Stawno, Potasznia, Gądkowice, Bartniki, Krośnice, Żeleźniki, Drożdżęcin, Grabek.

Kiedy wypatrywać: Wydry prowadzą przede wszystkim nocny tryb życia. aktywne przez cały rok.

tekst: Bartosz Smyk