min min min
miesiac dzien
min

Grzybieńczyk wodny

Rzadka i chroniona roślina wodna, o pływających liściach i żółtych kwiatach, czasem mylona z pospolitszym i bardziej znanym grążelem

12 listopada 2011

Grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata)

Wizytówka: Bylina o pływających liściach i charakterystycznych wzniesionych nad wodą żółtych kwiatach z ząbkowanymi brzegami. W Polsce rzadka; zasiedla eutroficzne wody stojące (starorzecza, stawy, płytkie fragmenty jezior). Gatunek charakterystyczny zespołu Nymphoidetum peltatae. Objęta ścisłą ochroną gatunkową.

Status w regionie: Występowanie tej rzadkiej wodnej rośliny stwierdzono wyłącznie na kilku stawach kompleksu Potasznia (zarówno w części rezerwatowej, jak i poza nią).

Gdzie obserwować: Najlepszymi miejscami do obserwacji grzybieńczyków są stawy: Przyleśny w północnej części kompleksu Potasznia (koło Wrocławic) oraz Kaczy w południowej części tego samego kompleksu. Drugi z wymienionych stawów leży w rezerwacie i nie prowadzi do niego żadna ogólnodostępna ścieżka, lecz kwitnące łany grzybieńczyków widać z drogi biegnącej groblą między stawami Jan i Uroczy.

Kiedy wypatrywać: Grzybieńczyk wodny kwitnie w okresie od lipca do września.

tekst: Bartosz Smyk